^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1) od 4 - 15 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5;

2) od 18 - 29 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów: ogólnych, sportowego i szachowego, dla kandydatów mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5:

  • Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się 8 maja 2020 r. i 14 maja 2020 r. godz. 17.00 (zbiórka kandydatów wraz z rodzicami - sala gimnastyczna na parterze; w próbach sprawności wezmą udział dzieci, które będą posiadały orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ o bardzo dobrym stanie zdrowia)

 informacje o teście w zakładce „REKRUTACJA"

  • Mistrzostwa Skierniewic Przedszkolaków w szachach - 9 maja 2020 r. o godz. 9.00
  • Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do oddziału szachowego klasy pierwszej odbywać się będą w terminach:

11 maja - w godzinach 14.30 – 15.50

12 maja- w godzinach 13.45 – 15.50

13, 14 maja – w godzinach 12.45 – 15.50

informacje o teście w zakładce „REKRUTACJA"

3) 29 maja 2020 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas „testów” do oddziałów: sportowego i szachowego;

 4) od 1 - 5 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) 8 czerwca 2020 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

6) od 9 - 12 czerwca 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

7) 15 czerwca 2020 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

W przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.