^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Zgodnie z zapisem USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910): Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci (…) zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się
z urzędu.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły ubiegający sie o przyjęcie do oddziału ogólnego nie są poddawani procesowi rekrutacji. Przyjmowani są do szkoły na podstawie karty zgłoszenia kandydata złożonej przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.