• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

IV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie !

Znalezione obrazy dla zapytania kolędy

Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II  w Skierniewicach zaprasza dzieci klas I - VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I - III gimnazjum do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” . Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów śpiewu. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie dla Was przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych  ludzi.

Regulamin dla uczniów szkoły podstawowej

Regulamin dla uczniów gimnazjum


Komitet Organizacyjny

 

Występ artystyczny dla Klubu Seniora

Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, razem z Niepubliczną Szkołą Baletową Szkołą Sztuki Tańca Art. Station w Skierniewicach przygotowali część artystyczną dla Klubu Seniora „Zacisze”. Brawom nie było końca. To było również duże przeżycie dla występujących - zobaczyć łzy wzruszenia i rozbawienia w oczach starszych ludzi…..

Wystąpili: Amelia Stefańska kl. VIa, Zuzanna Wieczorek VId, Wiktoria Piłat Ic, Natalia Słomka Ic, Małgorzata Miklaszewska Id, Michał Rudkowski IIIb

Występ przygotowały Agnieszka Madej i Anna Miklaszewska

 

Nasza Eko-pracownia – 2016

Informacja o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia – 2016”

„Nasz ekoświat” – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

W dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. " Nasza Eko-pracownia".

Nasze gimnazjum znalazło się w gronie laureatów w tegorocznej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Nasza Eko-pracownia” . Przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w szkole, w sali 204 zostanie urządzona nowoczesna pracownia ekologiczna  na potrzeby nauk przyrodniczych: biologii i geografii. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały prace remontowe i wykończeniowe, które pozwolą na utworzenie nowej pracowni i umożliwienie uczniom pracy w przyjaznym otoczeniu. Zaplanowano zakup licznych pomocy dydaktycznych do biologii i geografii, sprzętu audio video, komputerowego, oraz szaf, ławek, krzeseł, stołu demonstracyjnego   wszystko to w celu udoskonalenia klasy i wprowadzenia zmian w środowisku szkoły, Wyposażona w nowe sprzęty i pomoce pracownia ekologiczna  służyć będzie szerokiej grupie odbiorców.

Projekt pn. "„Nasz ekoświat” – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum   nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

Wartość ogólna zadania: 38.161,00 PLN,

Wartość dofinansowania: 29.571,00 PLN

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Ewa Kaniewska, Agnieszka Marat

 

Dzień Patrona

21 X 2016 Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach obchodził Dzień Patrona.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 obejrzeli przedstawienie przygotowane przez ich kolegów pod kierunkiem nauczycieli katechetów. Hymn Szkoły i hymn Rodzin Szkół im Jana Pawła II zaśpiewał chór szkolny. Na akademii gościł ks. proboszcz parafii Św. Stanisława Grzegorz Gołąb.

Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją  nauczycielami i sztandarem, brali udział w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. Grzegorza Gołąba proboszcza par. Św. Stanisława. Odczytany został list ks biskupa Andrzeja Dziuby skierowany do całej społeczności szkolnej z okazji obchodów 75 -lecia naszej szkoły.  Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

   

NOŚ ODBLASKI W DRODZE DO LUB ZE SZKOŁY

Od 1.10.2016 do 30.11.2016r. trwa konkurs:

„ ODBLASK- ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby związane z naszą szkołą podstawową lub gimnazjum, tj: uczniowie, rodzice i opiekunowie uczniów danej placówki, grono pedagogiczne i dyrekcja, personel administracyjny.

Zadaniem uczestników konkursu i opiekunów jest noszenie elementów odblaskowych bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne w sposób łatwo dostrzegalny dla innych uczestników ruchu, a przez to inspirowanie innych do noszenia elementów poprawiających ich widoczność.

W konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe dla najlepszych placówek szkolnych biorących w nim udział .Nagrody ufundowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego województwa łódzkiego.

Jury konkursu będzie oceniało jaki procent osób przybywających do placówki zgłoszonej do konkursu nosi w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementy odblaskowe. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę liczbę uczniów noszących odblaski w widocznym miejscu. Jeśli nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyduje losowanie wśród szkół, które uzyskały jednakowy najwyższy wynik.

Każda zgłoszona placówka będzie oceniana tylko raz. Czas w jakim liczona będzie ilość osób noszących odblaski wynosi 30 minut. Zgłoszona szkoła nie będzie powiadamiana przez organizatorów o planowanym terminie oceny, ani o wynikach przed rozstrzygnięciem konkursu.

Znalezione obrazy dla zapytania odblaski

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

W imieniu Dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa (Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015) uległy zmianie zasady zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci.

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym:

1)            Szkoła zdecydowała, że nie będzie zawierała ubezpieczenia w formie grupowej.

2)            Państwo, jako rodzice decydujecie sami, czy chcecie ubezpieczać swoje dzieci czy nie. My, jako szkoła do tego oczywiście zachęcamy. Z doświadczenia wiemy, że wypadki się zdarzają, w szkole, na zajęciach sportowych, w drodze do domu lub w sytuacjach pozalekcyjnych. Bardzo ważne jest aby dzieci posiadały takie ubezpieczenie.

3)            Nie chcemy decydować za rodziców i narzucać jednego wariantu ubezpieczenia. Państwo, sami wybieracie dowolny wariant w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Dlatego po analizie ofert złożonych szkole  proponujemy Państwu rozwiązanie AXA, gdzie rodzic sam decyduje o wszystkim.

Sumy ubezpieczenia i składki są konkurencyjne w porównaniu z ofertami innych ubezpieczycieli. Oczywiście możecie Państwo skorzystać z oferty każdego innego towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach indywidualnego ubezpieczenia,  ale prosimy zrobić to jak najszybciej, gdyż od 01.09.2016  Państwa dzieci nie mają ochrony.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z rozwiązania  Bezpieczny.pl   - AXA - bardzo proszę:

1)            Wejść na  link: https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20135 wybrać najkorzystniejszy  dla Państwa dzieci  wariant, każdy wybiera indywidualnie i zawrzeć ubezpieczenie przez Internet. Zawierając  ubezpieczenie z kodem opiekuna 20135 każdy z Państwa otrzymuje dodatkową zniżkę – 10%.

2)            W razie problemów można skorzystać z pomocy  Opiekuna, który pomoże zawrzeć takie ubezpieczenie

a.            Telefonicznie:  tel. 691 71 88 99 lub 661 29 31 72.

b.            W biurze: TWÓJ PUNKT UBEZPIECZEŃ, Al. Niepodległości 8,  Skierniewice

3)            Składki nie wpłacacie Państwo do szkoły, ale płacicie przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

4)            Ubezpieczenie będzie działało przez rok od następnego dnia po zapłaceniu składki.

 

  

 

 

   

Więcej artykułów…

Strona 11 z 12