• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
REKRUTACJA OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Wasze dziecko do naszej szkoły, która cieszy się wysokim prestiżem wśród skierniewickich placówek. Należy ona od ponad 20 lat do Klubu Przodujących Szkół w kraju.
Od 1977 roku prowadzone są zajęcia sportowe oraz zajęcia szachowe. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne i opiekuńcze. Posiadamy 3 pracownie internetowe, skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem /lektura dla każdego ucznia/, 2 sale gimnastyczne.
Uczniowie klas I-III uczą się w wydzielonej, zacisznej części budynku z osobnym wejściem oraz szatnią.
Zapewniamy dzieciom nadzór pedagogiczny w ramach działalności świetlicy szkolnej czynnej od 730 do 1630 oraz możliwość korzystania z obiadów.

Proponujemy szeroką gamę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych:
  • Kółko plastyczne
  • Kółko muzyczne
  • Kółko sportowe
  • Kółko teatralne
Dyrekcja szkoły kładzie również nacisk na aspekt zdrowotny naszych dzieci. W tym celu prowadzone są nieodpłatne zajęcia korygujące wady postawy.
Szkoła współpracuje ze znanymi w całej Polsce ośrodkami wad postawy i skoliozy. Od trzech lat w klasach sportowych odbywają się dodatkowe zajęcia z tenisa stołowego. Raz w tygodniu odbywa się pod kierunkiem instruktorów – ratowników nauka pływania na Pływalni Miejskiej „Nawa”. Oprócz tego dbamy o rozwój kulturalny uczniów. Współpracujemy z Filharmonią Łódzką, Biblioteką Publiczną, Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym. W ramach tej współpracy organizowane są koncerty muzyczne w szkole, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, na wystawy, spotkania autorskie.