• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
SZKOŁA BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2017/2018

W bibliotece pracują:

Krystyna Gutowska
Maria Załężny

Agnieszka Chęcielewska

 

Godziny pracy biblioteka szkolnej:

Poniedziałek 8.00 - 15.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 8.00 - 15.00

 

 • W bibliotece odbywają się cykliczne czytania wierszy i opowiadań dla uczniów klas młodszych (tematyka  baśniowa, znajomość lektur, utwory wybranego pisarza, dobre zachowanie itp.)
 • Aktyw biblioteczny przygotowuje wystawki i gazetki okolicznościowe (m.in. H. Sienkiewicz, Jan Paweł II – patron naszej szkoły, Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia)
 • Współpracujemy z nauczycielami różnych przedmiotów. Efektem tego jest np. wystawa „W pałacu Posejdona” przygotowana przez uczniów klas     piątych na podstawie mitów .
 • Od  listopada prowadzimy kiermasz książek z Tuliszkowa – duży wybór książek z dziedziny  kulinarnej, pedagogicznej, psychologicznej, literatura dla dzieci i młodzieży.  Ceny oferowanych książek są bardzo atrakcyjne.
 • Promujemy nowości zakupione z projektu „Książki naszych marzeń” - największym powodzeniem cieszą się książki z serii Koszmarny Karolek, Dziennik Cwaniaczka, Martynka i Zaopiekuj się mną. Uczniowie bardzo chętnie wypożyczają książki z działu literatury popularnonaukowej o  zwierzętach, dinozaurach, ekologia.

 


 

 

WYDARZENIA W BIBLIOTECE 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

 

- Dnia 22 listopada 2016 roku w Filii nr 2 MBP odbyło się spotkanie z Magdaleną Granosik redaktorem wydawnictwa Akapit Press połączone z kiermaszem książek. W spotkaniu brały udział dzieci kl. 6c z naszej szkoły. Gość zachęcał uczestników spotkania  do czytania książek wydawnictwa prezentując najbardziej interesujące tytuły. Na podstawie książki „Zabójcza zagadka matematyka” Jordi Sierry i Fabrydzieci rozwiązywały łamigłówki matematyczne.

- Dnia 29. 11. 2016r. w czasie trwania dyskoteki andrzejkowej dla uczniów klas 4-6g  grupa uczniowie  z gimnazjum przygotowała i prowadziła  Wróżby Andrzejkowe , które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

- Dnia 6 grudnia 2016r. biblioteka szkolna zaprosiła Św. Mikołajadla uczniów klas I-III  . Mikołaj czytał dzieciom wiersze i opowiadania o tematyce zimowej i zadawał pytania w związku z przeczytanym tekstem. Dzieci chętnie odpowiadały, śpiewały piosenki i mówiły wierszyki.

Każde dziecko zostało poczęstowane cukierkiem. Św. Mikołaj ogłosił konkurs plastyczny i rozdał dzieciom malowanki o tematyce świątecznej. Obrazki należało oddawać do biblioteki, gdzie prace zostały ocenione.

Oto lista osób, które zostały wyróżnione w konkursie:

 1. Nikola Wodzińska kl. 3d
 2. Kinga Ptasińska kl. 3d
 3. Alan Apanasewicz kl. 3d
 4. Maja Krawczyk kl. 3d
 5. Kuba Marat kl. 3d
 6. Nikola Zagawa kl. 1a
 7. Adrian Mikołajczyk kl. 1a
 8. Sonia Stein kl. 2 b
 9. Amelia Bil kl. 3f
 10. Iza Kowalczyk kl. 3f


 

 

 


 

 

 

„Przez książkę – na każde nasze zawołanie – obcuje z nami elita świata” .

(Melchior Wańkowicz)


Biblioteka nasza, pracuje w czasie dogodnym dla jej użytkowników. Gdy dzwonek szkolny ogłasza koniec lekcji i przerwę, w bibliotece robi się tłoczno. Można powiedzieć wręcz, że jest sercem szkoły. Przychodzą nie tylko ci, którzy wymieniają książki, ale także te osoby, które chcą miło spędzić czas, podzielić się różnymi spostrzeżeniami. Każdy uczeń czegoś oczekuje. My staramy się te oczekiwania spełniać.

Nasi czytelnicy, to przedstawiciele trzech grup wiekowych, począwszy od siedmiolatka, a skończywszy na gimnazjaliście. To grupa uczniów zdolnych, ambitnych, często odwiedzających bibliotekę i korzystających ze zbiorów. Tych, dla których książka niekoniecznie jest przyjacielem, próbujemy przekonać, że może być inaczej :-D.

Przede wszystkim staramy się:

- zdobyć czytelnika
- pozyskać jego zaufanie
- poznać potrzeby i możliwości
- spróbować pokierować jego lekturą
- sprawdzić efekty tych prób
- i wreszcie postarać się przez dalsze świadome kierowanie jego czytelnictwem o wyrobienie cennego nawyku czytania.


Celem naszym jest rozpoznanie zainteresowań, uzdolnień, pasji oraz potrzeb edukacyjnych uczniów po to, by móc je ukierunkować, zaproponowaćodpowiednią literaturę, która ułatwi im wszechstronny rozwój, zainspiruje twórczo i zmotywuje do dalszych poszukiwań i działań.

Praca w naszej bibliotece realizowana jest według zaplanowanych zadań, zgodnie z rocznym planem pracy. Tu działalność nie ogranicza się do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Celem naszym jest zaciekawienie czytelnika różnymi dziedzinami wiedzy, wyrabianiem w nim właściwego stosunku do otaczającej rzeczywistości oraz wprowadzeniem go w świat kultury, dzięki umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki i Internetu.

Duży nacisk kładziemy na pracę pedagogiczną, która jest realizowana bezpośrednio z pojedynczym jak i zbiorowym czytelnikiem.

Przede wszystkim dbamy o stronę wizualną biblioteki. Jest to pośrednia forma oddziaływania, ale jedna z pierwszoplanowych. Napis na drzwiach wejściowych informuje o godzinach pracy, a zza oszklonej ściany zapraszają tematyczne, czy okolicznościowe gabloty i widoczne centrum medialne ze stanowiskami komputerowymi. Tablica informacyjna biblioteki informuje o przypadających
w danym okresie rocznicach literackich, na ścianach biblioteki widnieją hasła oraz cytaty podkreślające wartość czytania, prezentowane są najciekawsze prace pokonkursowe.

Konkursy szkolne są ciekawą formą rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów, pozyskania nowego czytelnika, zainteresowania go biblioteką. Współzawodnictwo aktywizuje. Stwarza możliwość upowszechniania celowo dobranych, wartościowych książek. Dla osób rywalizujących ze sobą, konkurs jest czynnikiem motywującym, pogłębiającym wiedzę z danego zakresu tematycznego.

Pierwszoklasiści od pierwszych dni uczniowskiej drogi, są mile witani, a akt pasowania na czytelnika, tworzy w ich sercach szczególną więź z biblioteką.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach ścieżki czytelniczo - medialnej, obok realizacji programu, podejmujemy tematy dotyczące czytelnictwa ( np. Rola i znaczenie książki w nauce i życiu. Czy czytanie jest wartością ? itp.).

Niemniej ważną jest praca indywidualna, polegająca na rozmowie z uczniem na temat jego zainteresowań, książek, które lubi czytać, stworzenie mu w atmosferze serdeczności i otwartości warunków do rozmowy o ewentualnych nurtujących go problemach. W bezpośrednim kontakcie poznajemy czytelnika najlepiej.

W codziennej pracy biblioteki, pomocą naszą jest Zespól Asystentek(ów) Bibliotecznych, do którego należą uczniowie:

 • zainteresowani książkami
 • zainteresowani działalnością biblioteki
 • dobrowolnie pomagający w pracach biblioteki

Chętnie pracują w wypożyczalni, wielokrotnie służą poradnictwem w wyborze odpowiedniej książki niezdecydowanemu czytelnikowi.

Z pomocą ZAB organizowana jest coroczna impreza andrzejkowa, której celem jest kontynuowanie tradycji staropolskich i integracja społeczności szkolnej we wspólnej zabawie.

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwiając uczniów na potrzeby niesienia pomocy, organizowana jest akcja pod hasłem „Podręcznik”, polegająca na przekazaniu do biblioteki używanych podręczników w celu wypożyczenia ich potrzebującym koleżankom i kolegom. Ta forma pracy z czytelnikiem, wzbudza wśród uczniów szerokie zainteresowanie i oddźwięk.

W centrum medialnym natomiast, pomagamy uczniom w znalezieniu wartościowej informacji, przetworzeniu jej, w wyborze odpowiednich stron internetowych, w zapisie dokumentu. Celem naszym jest przygotowanie  ich  do pracy samokształceniowej.

Ze zbiorów naszej biblioteki jak i centrum medialnego korzystają chętnie również nauczyciele, pracownicy a także absolwenci naszej szkoły i studenci, odbywający praktykę. Pracę biblioteki i pracowni medialnej regulują wewnętrzne przepisy.


Zbiory biblioteki

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno - wychowawczych szkoły.

Biblioteka nasza oferuje:

 • pełen zestaw lektur szkolnych
 • bogaty wybór pozycji z literatury pięknej
 • księgozbiór popularnonaukowy obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy
 • filmowe adaptacje lektur szkolnych i programy edukacyjne na kasetach wideo i nośnikach elektronicznych
 • wybitne dzieła polskiego kina w pakiecie „Filmoteki Szkolnej”
 • bogaty księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą : encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy
 • dział pedagogiczny, a w nim pozycje psychologiczne, pedagogiczne
  i metodyczne, materiały dotyczące reformy oświaty, programy nauczania, informatory itp.
 • regionalia
 • zbiory multimedialne
 • materiały nt. Unii Europejskiej

W bibliotece zgromadzone są również niepublikowane dokumenty piśmiennicze, dokumenty regulujące pracę szkoły, zestawy programów szkolnych i materiały dydaktyczne opracowywane przez nauczycieli.

Pomocą w nauczaniu są prenumerowane czasopisma :

 • Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji
 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole
 • Biuletyn IPN
 • Charaktery
 • Gimbus. Przewodnik gimnazjalistów
 • Geografia w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 • Dyrektor w Szkole
 • Matematyka
 • Młody Technik
 • Mówią Wieki
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Poznaj Świat
 • Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola
 • Świetlica w Szkole
 • Wychowanie Muzyczne w Szkole
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Życie Szkoły


Zbiory biblioteczne opracowywane są w systemie MOL Optivum.


 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------