• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
UCZEŃ GIM ARCHIWUM

ARCHIWUM G

SPOTKANIE OPIEKUNÓW LOP

SPOTKANIE OPIEKUNÓW LOP

18 lutego 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Kaniewska opiekun SK LOP w naszym gimnazjum wraz z uczennicą klasy ID Karoliną Orłowską.

Po informacjach wstępnych i wysłuchaniu referatu dotyczącego Jubileuszu 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody, nauczyciele wzięli udział w sesji warsztatowej. Jej celem było zaplanowanie obchodów 90-lecia Ligi na dzień 9 stycznia 2018r. w okręgu skierniewickim. Nauczyciele wysłuchali też wystąpienia przedstawiciela WFOŚiGW w Łodzi, pani Ewy Czarneckiej, która omówiła propozycję konkursów na dotację WFOŚiGW w Łodzi na rok 2017 r. Na zakończenie  podsumowano konkursy: „Mój Las”,  „Fotonatura”, „Literatura zaklęta w leśnych wersach”. Uczennica naszego gimnazjum z klasy ID – Karolina Orłowska została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Mój Las”. Spotkanie było też dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń.


 

Warsztaty o zdrowym odżywianiu

W poniedziałek 13 lutego uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w warsztatach w ZSP nr 2 RCKUiP na Blichu.  Warsztaty w ramach Projektu "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju". Warsztaty były dla uczniów jednym z zadań projektu edukacyjnego pod tytułem: Sposób odżywiania a nasze zdrowie – „Trzymaj Formę”. Uczniowie naszego gimnazjum wysłuchali prezentacji o zrównoważonym rozwoju, w której nauczycielka przedmiotów zawodowych Małgorzata Kosiorek zwróciła m. in. uwagę na potrzebę takiej produkcji surowców żywnościowych w rolnictwie, która nie zagraża bezpieczeństwu obecnych i przyszłych pokoleń. Przed przystąpieniem do warsztatów krótko z prawami konsumenta zapoznała zgromadzonych Agnieszka Kopczyńska. Część drugą spotkania została zrealizowana w dwóch pracowniach gastronomicznych, a stanowiły ją warsztaty kulinarne oraz ćwiczenia z żywności molekularnej. Kuchnia kreatywna pozwala spojrzeć na żywność w sposób niekonwencjonalny, umożliwia wykorzystanie produktów spożywczych o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych, które można dowolnie zmieniać, stosując odpowiednie procesy.

Gimnazjaliści przygotowali: kawior z kompotu, piankę z soku jabłkowego i mus z soku pomarańczowego z ziemią jadalną, makaron z czarnych porzeczek i borówek oraz alternatywnie: makaron z zielonej herbaty oraz makaron z czekolady, piekli bułki razowe z mąki żytniej, podane z pastą z zielonego groszku, oraz szarlotkę z jabłek od rolników z rynku lokalnego. W ten sposób wykonane potrawy są pełne przeciwutleniaczy i mają właściwości przeciwzapalne, co jest równoznaczne z zapobieganiem chorobom, szczególnie przewlekłym, cywilizacyjnym, np. nowotworowym oraz związanymi z układem krążenia. Jako że praca uczniów była podzielona na dwie dziewięcioosobowe grupy, to każdy z naszych gości mógł zarówno sprawdzić swoje predyspozycje kulinarne, jak i degustować dania przygotowane przez koleżanki i kolegów.

Dodatkowo podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z najnowszymi zagadnieniami dotyczącymi znakowania żywności, opakowań do żywności i ich funkcji. Uczniowie pod opieką Ewy Kaniewskiej i Marty Korolczuk zwiedzili szkołę, a po zakończeniu warsztatów zwiedzili także Muzeum Diecezjalne w Łowiczu.

opracowała: Ewa Kaniewska

 

Zimowe ferie z biologią w tle.

17 stycznia 2017 r. – wtorek, grupa uczniów klas trzecich gimnazjum pod opieką nauczycielki biologii Ewy Kaniewskiej uczestniczyła w zebraniu członków i sympatyków Oddziału Skierniewickiego  Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Instytucie Ogrodnictwa.

Na spotkaniu Dr Grzegorz J. Wolski z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił wykład pod tytułem: „Mszaki – fascynujący mikroświat”.

Pan Dr  Grzegorz J. Wolski w interesujący sposób, opowiadał o mszakach -  niewielkich roślinach zarodnikowych, ich przynależności systematycznej, budowie, sposobach rozmnażania. Wykład urozmaicony był prezentacją multimedialną, obfitował w wiele ciekawych informacji z życia mszaków. Dla uczniów klas trzecich była to świetna forma powtórzenia przed egzaminem.

   

Uroczyste otwarcie ekopracowni

20 grudnia 2016 r. w ZSSO, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej pn. „Nasz ekoświat” zrealizowanej w ramach konkursu pn.”Nasza Ekopracownia 2016” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi. Zadanie realizowane jest przez panią Ewę Kaniewską i panią Agnieszkę Marat. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: pani Ewa Czarnecka – kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi, Stanisław Pytliński – kierownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pani Kinga Nowak – pracownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  , pani Iwona Leśniewicz –prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, pani prof. dr hab. Barbara Dyki – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Leszek Jek i  pani Agnieszka Krawczyk, pani Bożena Kozioł – PSSE Skierniewice, proboszcz parafii św. Stanisława B.M. w Skierniewicach ks. Grzegorz Gołąb, pan Stanisław Pietrzkowski były dyrektor ZSSO, dyrekcja, pracownicy szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Dyrektor szkoły Sławomira Wenus zaprosiła gości do przecięcia symbolicznej wstęgi i otwarcia ekopracowni. Podziękowała władzom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, władzom miasta oraz Radzie Rodziców za wsparcie finansowe zadania. Na potwierdzenie zasadności realizacji projektu  pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że edukacja  ekologiczna w nowej  pracowni  będzie miała ciekawą i przyjemną dla uczniów formę, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki i  pobudzi do twórczego myślenia. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są dostępne bowiem: tablica multimedialna, laptop, wizualizer, mapy, globusy, mikroskopy, kolekcja skał i minerałów, zestawy do badań chemicznych, lornetki, lupy . Zakupione pomoce dydaktyczne i multimedialne będą służyły uczniom, wspomagały ich w rozwoju i dawały wiele radości.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Gołąb dokonał  poświęcenia pracowni ekologicznej. Głos zabrali  zaproszeni goście, którzy zadeklarowali pomoc w działaniach młodzieży na rzecz środowiska przyrodniczego. Podkreślali również, iż uczniowie będą z pewnością realizować w nowej pracowni  swoje przyrodnicze pasje oraz podejmować działania sprzyjające ochronie przyrody. Życzyli przy tym  „młodym ekologom” samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej.

Zaproszonym gościom uczniowie pokazali wygląd pracowni przed i po zmianach w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zaprezentowali nowe pomoce dydaktyczne wraz z opisem pomysłu ich wykorzystania podczas realizacji projektu  oraz na lekcjach biologii i geografii. Pokazali także z wykorzystaniem żywego obiektu - dżdżownicy jakie możliwości daje wizualizer.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tego niecodziennego spotkania mogli obejrzeć zgromadzone w pracowni pomoce naukowe, oraz kontynuować dyskusję na tematy związane nie tylko z edukacją ekologiczną, ale i potrzebami środowiska lokalnego,  a następnie skosztować ciast przygotowanych przez gimnazjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszył się tort z motywem ekopracowni.

 

Profilaktyka przeciwnowotworowa

Dnia 30 listopada 2016 r. w ZSSO, Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach odbył się wykład nt. „Profilaktyka przeciwnowotworowa”. Wykład skierowany do uczniów gimnazjum i nauczycieli wygłosił dr Marek Tazbir z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Tematyka wykładu obejmowała informacje o najczęściej występujących nowotworach w różnych kategoriach wiekowych, czynnikach sprzyjających zachorowaniu na nowotwory. Wiele uwagi poświęcono na działania profilaktyczne, dzięki którym można ograniczyć ryzyko zachorowania. Wykład odbył się dzięki współpracy z Klubem Amazonka w Skierniewicach. Organizator: Ewa Kaniewska – nauczyciel biologii.

   

Strona 2 z 16