• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
UCZEŃ GIM ARCHIWUM

ARCHIWUM G

INFORMACJA

Informacja dla rodziców, opiekunów i wychowawców

 

27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów

krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.


Link do materiałów promujących kampanię: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405


 

INFORMACJA

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM NR 2

  • dot. utworzenia oddziału z rozszerzonym językiem angielskim.

 

Komisja naboru do klasy I Gimnazjum informuje, że lista osób przyjętych do klasy I Gimnazjum z rozszerzonym językiem angielskim zostanie

utworzona po dostarczeniu dokumentów: świadectwa szkolnego ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

  • dot. testów sprawności fizycznej


Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się:

dla dziewcząt: 13 maja 2013 r. o godz. 13.00 na dużej sali gimnastycznej,

dla chłopców: 16 maja 2013 r. o godz. 15.30 na boisku szkolnym.

   

Strona 16 z 16