• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
UCZEŃ KLASY I - III

klasy I-III

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN

XIV MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „AS  ORTOGRAFII”

I. Organizator konkursu

ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach, ul. M. Konopnickiej 5

tel. 46- 833-20-67

II. Cele konkursu

Zainteresowanie uczniów ortografią.

Kształtowanie umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania.

Sprawne posługiwanie się zasadami ortografii.

Integracja środowisk szkolnych.

III. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas II i III skierniewickich szkół podstawowych.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

Nauczyciele typują po dwóch uczniów z poziomu klas II i III reprezentujących szkołę

na szczeblu międzyszkolnym.

Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres szkoły do dnia 20 maja 2019 r.

z dopiskiem „AS ORTOGRAFII”.

Zgłoszenie uczniów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez szkołę regulaminu  konkursu.

V. Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 10.45 w ZSSO w Skierniewicach.

W pierwszej części konkursu dzieci piszą dyktando (temat: Wiosna), w drugiej rozwiązują test ortograficzny, przeznaczony dla poszczególnych poziomów klas. Czas trwania konkursu ok. 60 minut.

Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja konkursowa. Wygrywa uczeń, który popełnił najmniejszą liczbę błędów.

VI. Nagrody

Zdobywcy 1. miejsca (w kategorii klas drugich oraz klas trzecich) otrzymają tytuł „Asa ortografii”.

Uczniowie, którzy zajęli 1., 2. i 3. miejsce otrzymają nagrody książkowe.

W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej łącznej liczby punktów w konkursie ortograficznym, Komisja konkursowa nie przewiduje dogrywki i przyzna nagrody ex aequo.

Uczniowie, którzy uzyskają bardzo dobry wynik w konkursie (85 % lub więcej zdobytych punktów) otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Nauczyciele otrzymają dyplomy - podziękowania za pracę związaną  z przygotowaniem uczniów

do konkursu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców nastąpi

30 maja 2019 r. o godz. 10.45 w ZSSO w Skierniewicach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

Komisja konkursowa:

Mariola Białkowska, Katarzyna Kowalska, Sylwia Koriat, Ewa Szymańska,

Grażyna Łapińska - adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs

ZSSO SP nr 5 im. Jana Pawła II organizatorem XIII Międzyszkolnego Konkursu

„Dzieje Polski w legendach”

 

Dnia 27 marca 2019 r. miał miejsce XIII Międzyszkolny Konkurs  „Dzieje Polski w legendach”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań historią Polski, wyrabianie poczucia przynależności narodowej, rozwijanie nawyków czytelniczych oraz integracja środowisk szkolnych. W  konkursie uczestniczyło 14 uczniów klas trzecich z 7 szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice. Ich zadaniem było wykazanie się wiedzą z zakresu znajomości polskich legend związanych z historią naszego kraju. Uczniowie musieli m.in. przyporządkować wydarzenia i osoby do konkretnej legendy, rozpoznać po fragmencie tekstu jej tytuł, wyjaśnić wyrazy, czy pojęcia. Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali: Wojciech Makowski i Łucja Perka z SP nr 2 oraz Zuzanna Salamon z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła”.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skierniewice oraz Radę Rodziców ZSSO. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu były panie: Małgorzata Danelska, Halina Fastyn, Renata Seliga oraz Elżbieta Zwolińska.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w następnych edycjach tegoż przedsięwzięcia.

 

Opracowała: Małgorzata Danelska

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,LEGENDY POLSKIE”

Dnia 5 lutego 2019 r. odbył się SZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,LEGENDY POLSKIE”

Celem konkursu było:

  • Poznanie przeszłości naszej Ojczyzny
  • Kształtowanie pojęć historycznych.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • Integracja środowiska szkolnego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas III SP naszej szkoły. Zadaniem uczniów było wykazanie się znajomością legend zawartych w zbiorze ,,Legendy polskie” (Wydawnictwo Zielona Sowa).

Prace uczniów sprawdzała i oceniała Komisja konkursowa w składzie:    Grażyna Łapińska, Ewa Szymańska i Sylwia Koriat.

 

I   miejsce – Hanna Bańburska

II  miejsce – Aleksander Białas

III miejsce – Maksymilian Białas

Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie ,,Dzieje Polski w legendach”.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, upominki oraz dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy - nagrody i dyplomy  ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSSO.                                                                                  

Opracowała:  Ewa Szymańska

   

QUIZ ,,SKIERNIEWICE – MOJE MIASTO”

Dnia 22 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbył się QUIZ WIEDZY O SKIERNIEWICACH ,,SKIERNIEWICE – MOJE MIASTO”

Celem konkursu było:

- uczczenie rocznicy nadania praw miejskich Skierniewicom,

- rozbudzenie zainteresowań historią i zabytkami swojego miasta,

- kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej, regionalnej i emocjonalnego związku z rodzinnym miastem,

- popularyzowanie wiedzy o Skierniewicach,

- integracja środowisk klasowych.

Uczestnikami konkursu były 3 – osobowe drużyny uczniów klas trzecich:

Tymoteusz Winciorek, Cezary Winciorek, Dawid Częstochowski, Hanna Bańburska, Jan Zagibajło, Tomasz Skurzyński, Maria Małecka, Krzysztof Lewandowski, Tomasz Zieliński.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą o swoim mieście, jednak w tym konkursie zwyciężyła drużyna z klasy III B, która będzie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach miejskich.                                                                                                                                Zwycięska drużyna otrzymała książki i dyplom uczestnictwa w konkursie, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali książki, dyplomy i drobne upominki.

Za przebieg i organizację tego konkursu odpowiedzialne były nauczycielki:

Grażyna Łapińska, Ewa Szymańska, Sylwia Dziuda, Dominika Nowakowska – Kacprzyk i Sylwia Koriat.

Opracowała: Ewa Szymańska

 

W Krainie Baśni

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbył się  Szkolny Konkurs Literacki ,,W Krainie Baśni”, którego organizatorem był Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

Celem konkursu było:

Propagowanie wśród dzieci zamiłowania do poznawania baśni, kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania, oraz rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.

Uczestnikami konkursu byli następujący uczniowie z klas II-III SP.

Klasa II a - Julia Witczak II miejsce

Klasa II b - Natalia Woźniak

Klasa II d - Hanna Szychowska - I miejsce

Klasa II e - Wiktoria Stefanowska

Klasa III a - Jonatan Olejniczak

Klasa III b – Dominika Ogrzyńska – III miejsce

Poza konkursem:

Adam Krakowiak - I e

Roch Wacławek - II b

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody główne – książki z bajkami oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział w konkursie i nagrody – niespodzianki.

Za przebieg i organizację konkursu odpowiedzialne były nauczycielki: Grażyna Łapińska, Ewa Szymańska, Sylwia Dziuda, Sylwia Koriat i Dominika Nowakowska - Kacprzyk.

Opracowanie: Ewa Szymańska

   

Strona 1 z 17