• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
UCZEŃ SP KLASY I - III

klasy I-III

 

XII Międzyszkolny Konkurs „Dzieje Polski w legendach”

We wtorek 20 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole XII Międzyszkolny Konkurs „Dzieje Polski w legendach”. W konkursie uczestniczyło 14 uczniów
z sześciu skierniewickich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 9 z Zespołu Szkół Integracyjnych, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego oraz naszej szkoły.

Po napisaniu przez dzieci testów oraz sprawdzeniu ich przez komisję konkursową wyłoniono zwycięzców: 1. m. zajęła uczennica naszej szkoły Natalia Werker, 2. m. wywalczyła Zofia Marczak, a 3. m. Mateusz Skoneczny – obydwoje ze Szkoły Podstawowej nr 9. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców ZSSO oraz nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Skierniewice. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom znajomości naszej historii przedstawionej w legendach. Mamy nadzieję, że znajdą godnych naśladowców w kolejnych edycjach konkursu.

 

Opracowanie: M. Danelska

 

Wiosna 2018

 

W tym roku uczniowie klas I-III zaakcentowali nadejście kalendarzowej wiosny dekorując swoje sale oraz korytarz szkolny pracami plastycznymi. Prace wykonali w grupach lub indywidualnie dbając o pomysłowe i estetyczne przedstawienie pierwszych zwiastunów wiosny. Może choć trochę „odczarują” panoszącą się za oknem zimę?

 

Opracowanie: M.Danelska

   

WYCIECZKA DO KŁODAWY

We wtorek 13 marca 2018 r. uczniowie klasy IIIb oraz IIIc wybrali się na wycieczkę do największej w Polsce czynnej kopalni soli kamiennej w Kłodawie. Po spotkaniu z przewodnikiem dzieci wraz z wychowawczyniami p. Małgorzatą Danelską oraz p. Elżbietą Zwolińską i opiekunami zjechali windą na poziom 600 m pod powierzchnię ziemi, gdzie przeszli najgłębszą na świecie podziemną trasę turystyczną do kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych. Dzieci zwiedziły też wyeksploatowane komory solne oraz obejrzały maszyny i urządzenia używane w podziemnym górnictwie solnym. Zostały obdarowane przez przewodnika bryłami kłodawskiej soli różowej. Po podziemnym zwiedzaniu kopalni, szybem „Michał” wyjechały na powierzchnię, gdzie kupiły pamiątki z wycieczki. Zgodnie stwierdziły, że pobyt pod ziemią był dla nich niezapomnianym przeżyciem.

Opracowała: M. Danelska

 

Konkurs Literacki

W naszej szkole odbyło się podsumowanie SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,LEGENDY POLSKIE”

Celem konkursu było: poznanie przeszłości naszej Ojczyzny, kształtowanie pojęć historycznych oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas III SP naszej szkoły.

Zadaniem uczniów było wykazanie się znajomością legend zawartych w zbiorze ,,Legendy polskie” .

I   miejsce  – Franciszek Olejniczak z klasy III b

II  miejsce – Natalia Werker z klasy III a

III miejsce – Antonina Nagórka z klasy III d

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki, natomiast pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSSO.

Za przebieg i organizację tego konkursu odpowiedzialne były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Grażyna Łapińska i Ewa Szymańska.


   

Strona 3 z 16