• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
UCZEŃ SP KLASY I - III

klasy I-III

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w "Grach i zabawach"

W dniu 25 kwietnia 2017 roku 40 osobowa reprezentacja naszej szkoły z klas I,II, III i IV wzięła udział w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w "Grach i zabawach". Zawody odbyły się w Łodzi. Reprezentację szkoły przygotowały p.Małgorzta Cuper klasy I-II oraz p.Wanda Andrzejewska klasy III-IV. W zawodach startowało 5 najlepszych szkół z województwa. Po ciężkich zmaganiach i wspaniałej sportowej walce nasza szkoła wywalczyła III miejsce w Finale Mistrzostw Województwa.

 

PIĘKNIE PISZĘ

Dnia 24 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie SZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO ,,PIĘKNIE PISZĘ”, który odbył się 19 kwietnia br. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Grażyna Łapińska, Ewa Szymańska, Mariola Białkowska i Bogumiła Kamińska. Celem konkursu było:

  • wdrażanie do obowiązku dbania o kształtne, poprawne pismo;
  • wyrabianie czujności ortograficznej podczas przepisywania tekstu;
  • wdrażanie do systematyczności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań;
  • integracja środowisk klasowych.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów: 4 uczniów klasy pierwszej, 13 uczniów klasy drugiej i 12 uczniów klas trzecich.  Zadaniem uczniów było bezbłędne przepisanie krótkiego tekstu zgodnie z zasadami kaligrafii.                                                                                          Spośród wszystkich uczestników komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

  1. ex aequo: Barbara Reszka z klasy III b i Natalia Urbaniak z II e
  2. ex aequo: Jan Walczak z klasy III d i Jan Dudek z II b
  3. ex aequo: Hanna Bańburska z klasy I b i Dagmara Radke z II b

Wyróżnienie:

Nadia Adamczyk  - III a, Nikola Wodzińska – III d, Oliwia Garbicz – III c oraz Amelia Gawinowska – III b.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrodzeni w konkursie uczniowie – nagrody książkowe, a wyróżnieni – notesy.

Zdjęcie: Ewa Szymańska

 

REGULAMIN XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „AS ORTOGRAFII”

 

I. Organizator konkursu

ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach, ul. M. Konopnickiej 5 tel. 46- 833-20-67

II. Cele konkursu

- kształtowanie umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania,

- sprawne posługiwanie się zasadami ortografii,

- integracja środowisk szkolnych.

III. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas II i III SP

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

Nauczyciele typują po dwóch uczniów z poziomu klas II i III reprezentujących szkołę na szczeblu międzyszkolnym. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres szkoły do dnia 10 maja 2017 r. z dopiskiem „AS ORTOGRAFII”.

V. Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się 15 maja 2017 r. o godz. 11.00 w ZSSO w Skierniewicach. W pierwszej części konkursu dzieci piszą dyktando (temat: „Przyjaźń”), w drugiej rozwiązują test ortograficzny. Czas trwania konkursu ok. 60 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii klas II i III dodatkowo nagrody książkowe. Uczniowie, którzy uzyskają bardzo dobry wynik w konkursie otrzymają nagrody pocieszenia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi 22 maja 2017 r.  o godz. 12.45 Rodzice uczestników konkursu oraz opiekunowie uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb konkursu, do zamieszczenia wizerunku i danych w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora.

Organizatorki konkursu:

Grażyna Łapińska

Ewa Szymańska

Katarzyna Kowalska

Mariola Białkowska

Sylwia Koriat

Bogumiła Kamińska

   

Wielkanocny Apel

W środę, 12 kwietnia, uczniowie z klasy III e i III g, pod opieką p. Sylwii Koriat i Bogumiły Kamińskiej, przygotowali uroczysty Apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Poza ciekawymi informacjami na temat tradycji polskich związanych z tymi Świętami, nie zabrakło pięknie przystrojonego stołu, koszyczków ze święconką oraz pisanek. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego na Najładniejszą pisankę, przeprowadzonego przez p. Sylwię Jasnowską - Pełkę, p. Dominikę Nowakowską-Kasprzyk i S. Dziudę. Wyniki konkursu wyglądały następująco: I miejsce Karolina Laska II e, II miejsce Michalina Majchrzak IId, III miejsce Jakub Letki IIIf. Wyróżnienia: Julia Nowakowska IIf, Maciej Jacak IIc, Emilia Sobieszczańska IIg. Na zakończenie Pan Dyrektor Karol Rzepecki złożył wszystkim świąteczne życzenia.

 

 

 


Zawody "5 Milionów"

 

10 kwietnia reprezentacja uczniów klas I-IV walczyła w rejonowych zawodach "5 Milionów". Zdecydowaną różnicą punktów wygrali z drużyną z Żychlina i Kutna. Po wielu latach uczniowie naszej szkoły pojadą 25 kwietnia na rozgrywki wojewódzkie do Łodzi!!!

 

Kolejny sukces uczniów klas 1 -3

Nasza szkoła reprezentowana przez: Kaję Górnicką, Alexandra Garbicza, Adama Paćkowskiego, Dominikę Orzyńską, Dominika Przybył, Amelię Gawinowską, Igora Jackowskiego zdobyła II miejsce w IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ,,BEZPIECZNIE  I ZDROWO”.

Konkurs odbył się 07. 04. 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7. Drużynę przygotowała Mariola Białkowska. Uczestnicy konkursu prezentowali wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego odżywiania. Nasza drużyna doskonale poradziła sobie z tymi zagadnieniami i objęła prowadzenie. Drugi etap konkursu obejmował pięć konkurencji sportowych. Z nimi również nasi uczniowie nie mięli najmniejszych problemów. W rezultacie zajęli 1 miejsce ex aequo ze Szkołą Podstawową nr 4. Ostatecznie po dogrywce uplasowali się na drugim miejscu. Ogromnie cieszy fakt, że po raz kolejny uczniowie naszej szkoły potrafią zaprezentować swoją dużą wiedzę i doskonałe umiejętności sportowe.

Mariola Białkowska

   

Strona 8 z 17