Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PÓŁKOLONII LETNICH

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKIERNIEWICACH