^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PLANOWANIE PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SKIERNIEWICACH 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 (Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm. ) .) oraz  rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia
11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) i  z dnia
 12 czerwca 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1093)

    1.      

 Początek roku szkolnego

 1 września 2020 r. (wtorek)

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 (czwartek)

3.      

Ferie zimowe

lutego - 14 lutego 2021 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4.      

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

5.      

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

6.      

Ferie letnie

26  czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

7.      

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

Termin główny:

język polski –25 maja 2021 r. (wtorek)–godz. 9:00

matematyka –26 maja 2021 r.(środa) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –27 maja 2021 r.(czwartek) –godz.9:00

Termin dodatkowy:

język polski –16 czerwca 2021 r. (środa)–godz. 9:00

matematyka –17 czerwca 2021 r.(czwartek) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –18 czerwca 2021 r.(piątek) –godz. 9:00

 

 

2 lipca 2021 r.

 

 
do 8 lipca 2021 r.

 

 
9 lipca 2021 r.

8.      

Zebrania z rodzicami:

  Klasy I – III szkoły podstawowej

 

 
Klasy IV – VI

 

 

  

 

Klasy VII – VIII

 

 

 

 

 

 

09  września 2020 r. (środa) - godz. 17.00

 27 stycznia 2021 r. (środa)  - godz. 17.00

09 września 2020 r. (środa) - godz. 18.00

18 listopada 2020 r. (środa) - godz. 18.00

27 stycznia 2021 r. (środa)  - godz. 18.00

05 maja 2021 r. (środa) - godz. 18.00

 

10 września 2020 r. (czwartek) - godz. 18.00

19 listopada 2020 r. (czwartek) - godz. 18.00

28 stycznia 2021 r. (czwartek)  - godz. 18.00

06 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 18.00

9.      

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w szkole podstawowej

Uwaga: w tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową

22 X – dzień patrona,

02 XI - (dzień po Wszystkich Świętych),

25, 26, 27 V -  (3 dni egzaminu ósmoklasisty),

01 VI – dzień dziecka/sportu,

04 VI - (dzień po Bożym Ciele)

10.    

 Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2021 r.

11.    

Ferie letnie

 

26  czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.