Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od 17 maja do 23 maja  2022 odbywają się warsztaty profilaktyczne w obszarze behawioralnym:

  • Warsztaty „CYBERPRZEMOC I INNE MEDIALNE ZAGROŻENIA” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • Warsztaty „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ” dla uczniów klas IV-VI
  • Warsztaty „ALKOHOL, NIKOTYNA” dla uczniów klas VII – VIII

Warsztaty przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w ramach działań profilaktycznych szkoły oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19.

 Warsztaty prowadzi psycholog – trener z Centrum Rozwoju i Szkoleń z Pleszewa, który łączy innowacyjne metody pracy trenerskie z doświadczeniem, profesjonalizmem oraz obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną.

 Zdaniem wielu uczniów: „nie ma innego sposobu na rozwiązanie konfliktu, jak tylko poprzez przemoc”. Warsztaty profilaktyczne mają uświadomić uczniom, co grozi  im za używanie siły względem drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, bo słowa nieraz bardziej bolą niż czyny. Warsztaty mają na celu pokazanie uczniom, jak umiejętnie rozładować wewnętrzne napięcie bez użycia siły. Dodatkowo nabędą takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji i przemocy. Uczniowie zdobędą umiejętności panowania nad emocjami oraz tzw. trening zastępowania agresji. Warsztaty dla uczniów kl. 1-3 maja na celu ukazać zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z komputera i naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, by stały się one pomocnym źródłem. W trakcie warsztatów uczniowie nabiorą umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także zachowań agresywnych. Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia – począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych substancji. Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów. Kluczowym pojęciem stanie się "ODPOWIEDZIALNOŚĆ” – za siebie i innych. 

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

Wioletta Sieradzka – pedagog terapeuta 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.