Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

LP

PRZEDMIOT

WYMAGANIA
EDUKACYJNE

 

1

 

Język polski

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

2

 

język angielski

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

3 język rosyjski  klasa VII

klasa VIII

4

język niemiecki

 klasa VII

klasa VIII

 

5

 

matematyka

 klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

6 przyroda  klasa IV

 

7

 

biologia

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

8 fizyka

klasa VII

klasa VIII

9

chemia

klasa VII

klasa VIII 

 

10

 

historia

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

12

 

 geografia

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

13

 wos

 klasa VIII

 14 edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII

 

15

 

muzyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

 

16

 

plastyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

 

17

 

technika

klasa IV

klasa V

klasa VI

 

18

 

informatyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

19

 

religia klasy I-III

klasa I

klasa II

klasa III

 

20

 

religia klasy IV-VIII

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

21

 

wychowanie fizyczne

klasa IV

klasy V- VI

klasy VII - VIII

22 szachy  

 

23

 

etyka I-III

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

 24

klasa I 

klasa I

25

klasa II

klasa II

26

klasa III

klasa III

27 -- --

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2024. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.