^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

REALIZACJA PROJEKTU "AKTYWNA I BEZPIECZNA SZKOŁA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ROWEROWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SKIERNIEWICACH"

Zapraszamy do składania ofert w celu zrealizowania projektu "AKTYWNA I BEZPIECZNA SZKOŁA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ROWEROWO -REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SKIERNIEWICACH"

 Zaproszenie do składania ofert (str.1; str.2)

Zapytanie nr 1
- projekt - Mobilne miasteczko z sygnalizacją kolejową
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy na wykonanie Mobilnego Miasteczka z sygnalizacją kolejową
- załącznik nr 2 - wzór umowy na wykonanie Mobilnego Miasteczka z sygnalizacją kolejową
- zaproszenie na składanie oferty na mobilne miasteczko

Zapytanie nr 2
- załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na zakup garażu i montażu na terenie boiska szkolnego

- załącznik nr 2 wzór umowy na zakup garażu wraz dostawą i montażem
- zaproszenie na składanie oferty na garaż blaszany

Zapytanie nr 3
- załącznik nr 1 formularz ofertowy na rowery młodzieżowe
- załącznik nr 2 wzór umowy do zakupu rowerów młodzieżowych
- zaproszenie na składanie ofert na zakup rowerów młodzieżowych

Zapytanie nr 4
- Rysunek - poligon duży i tunel
- załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na zakup poligonu dużego, tunelu wraz z dostawą i montażem
- załącznik nr 2 wzór umowy na zakup Poligonu Dużego i tunelu wraz z dostawą i montażem
- zaproszenie na składanie oferty na poligon duży i tunel

Zapytanie nr 5
-
 załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na zakup piaskownicy wraz z dostawą i montażem
- załącznik nr 2 wzór umowy na zakup, dostawę i montaż piaskownicy
- zaproszenie na składanie ofert na piaskownicę wraz z montażem i kosztami transportu

Zapytanie nr 6
- załącznik nr 1 formularz ofertowy na zakup piachu
- załącznik nr 2 wzór umowy na zakup piachu
- zaproszenie na składanie oferty na zakup piachu płukanego do piaskownicy

Zapytanie nr 7
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na - zakup Małej Architektury
- załącznik nr 2 wzór umowy na stojaki na rowery, kosze na śmieci i ławki parkowe
- zaproszenie na składanie ofert na Małą architekturę

Zapytanie nr 8
- załącznik nr 1 formularz ofertowy na zakup tablic informacyjnych
- załącznik nr 2 wzór umowy na zakup i dostawę tablic informacyjnych
- zaproszenie na składanie oferty na zakup tablic informacyjnych wraz z kosztami dostawy

 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.