Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - NA WYKONANIE ZADANIA "MODRNIZACJA TOALET SZKOLNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM NA I PIĘTRZE"

 

Zmiana dotyczy – terminu składania ofert

Przed zmianą:

2022-11-08 godz. 13.00 po zmianie 2022-11-18 godz. 12.00

Zmiana dotyczy – terminu otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-11-08 godz. 14.30 po zmianie 2022-11-18 godz. 14.10

Pozostały tekst ogłoszenia bez zmian

                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                                          Dyrektor ZSSO

PRZETARG OFERTOWY- "NOWOCZESNE NAUCZANIE-LABORATORIUM JĘZYKOWE I MAGICZNA ŚCIANA"

Zapraszamy do składania ofert na

 • zakup i montaż pracowni językowej i magicznej ściany
 • wymianę posadzki w pracowni językowej
 • zakup i montaż żaluzji w pracowni językowej
 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym podprogowym - poniżej 130000 zł netto (strona 1; strona 2)

ZAKUP I MONTAŻ PRACOWNI JĘZYKOWEJ I MAGICZNEJ ŚCIANY

 1. Zaproszenie na składanie oferty (strona1; strona 2; strona 3)
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (strona 1; strona 2, strona 3)
 3.  Załącznik nr 2  - wzór umowy ( strona 1; strona 2; strona 3)
 4. Zgada na przetwarzanie danych
 5.  Klauzula informacyjna (strona 1; strona 2)
 6. Zgoda na prztwarzanie danych na zakup pracowni językowej

WYMIANA POSADZKI W PRACOWNI JĘZYKOWEJ

 1. Zaproszenie na składanie oferty (strona1; strona 2)
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (strona 1; strona 2)
 3.  Załącznik nr 2  - wzór umowy ( strona 1; strona 2; strona 3)
 4. Zgada na przetwarzanie danych
 5.  Klauzula informacyjna (strona 1; strona 2)

ZAKUP I MONTAŻ ŻALUZJI W PRACOWNI JĘZYKOWEJ

 1. Zaproszenie na składanie oferty (strona1; strona 2; strona 3)
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (strona 1; strona 2)
 3.  Załącznik nr 2  - wzór umowy ( strona 1; strona 2; strona 3)
 4. Zgada na przetwarzanie danych
 5.  Klauzula informacyjna (strona 1; strona 2)

PRZETARG OFERTOWY - NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI BIEŻNI OKRĘŻNEJ 2-TOROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ MIEJSCA BELKI DO SKOKU W DAL I MONTAŻ NOWEJ

Zapraszamy do przetargu na wymianę nawierzchni bieżni okrężnej 2-torowej wraz ze zmianą miejsca belki do skoku w dal i montaż nowej.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym podprogowym - poniżej 130000 zł netto (strona 1; strona 2)
 2. Zaproszenie na składanie oferty (strona1 ; strona 2; strona 3)
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (strona 1; strona 2)
 4.  Załącznik nr 2  - wzór umowy ( strona 1; strona 2; strona 3, strona 4, strona 5)
 5. Zgada na przetwarzanie danych
 6.  Klauzula informacyjna (strona 1; strona 2)

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2023. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.