^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zgodnie z USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zostały usunięte ze strony Szkoły.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Zgodnie z zapisem USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910): Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci (…) zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się
z urzędu.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły ubiegający sie o przyjęcie do oddziału ogólnego nie są poddawani procesowi rekrutacji. Przyjmowani są do szkoły na podstawie karty zgłoszenia kandydata złożonej przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1) od 4 - 15 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5;

2) od 18 - 29 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów: ogólnych, sportowego i szachowego, dla kandydatów mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5:

  • Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się 8 maja 2020 r. i 14 maja 2020 r. godz. 17.00 (zbiórka kandydatów wraz z rodzicami - sala gimnastyczna na parterze; w próbach sprawności wezmą udział dzieci, które będą posiadały orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ o bardzo dobrym stanie zdrowia)

 informacje o teście w zakładce „REKRUTACJA"

  • Mistrzostwa Skierniewic Przedszkolaków w szachach - 9 maja 2020 r. o godz. 9.00
  • Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do oddziału szachowego klasy pierwszej odbywać się będą w terminach:

11 maja - w godzinach 14.30 – 15.50

12 maja- w godzinach 13.45 – 15.50

13, 14 maja – w godzinach 12.45 – 15.50

informacje o teście w zakładce „REKRUTACJA"

3) 29 maja 2020 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas „testów” do oddziałów: sportowego i szachowego;

 4) od 1 - 5 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) 8 czerwca 2020 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

6) od 9 - 12 czerwca 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

7) 15 czerwca 2020 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

W przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.