Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW ROK SZKOLNY 2023/24

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW  W ROKU SZKOLNYM 2023/24
Dzień tygodnia

PEDAGOG

mgr Wioletta Sieradzka

 

PEDAGOG

mgr Marta Korolczuk

 

PEDAGOG

mgr Anna Walendzik

PSYCHOLOG

mgr Agata Adamczyk

Poniedziałek 8:00 - 12:00  11:00 - 16:00    8:00 - 11:00 
Wtorek 12:00 - 16:00  7:30 - 12:00    11:15 - 16:15 
Środa 8:00 - 12:00  11:00 - 16:00  12:30 -16:30  13:00 - 16:30
Czwartek 11:00 - 15:00  7:30 - 12:00  8:00 - 11:30  13:00 -16:30
Piątek 8:00 - 12:00   10:30 - 15:00 12:30 - 16:00  8:00 - 13:00

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

     W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od w dniach od  02 listopada do 09 listopada  2021 odbędą się:

  • warsztaty profilaktyczne  „PRZEMOC TO NIEMOC!” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • warsztaty rozwojowe „LAWINA EMOCJI – CZYLI CO NAM W DUSZY GRA?” dla uczniów klas IV-VI;
  • warsztaty rozwojowe „DEPRESJA I AUTODESTRUKCJA - NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC’’ dla uczniów klas VII – VIII.
  • Szkolenia profilaktyczne dla RADY PEDAGOGICZNEJ w zakresie tematycznym:

        -  „PRACA Z TRUDNYM UCZNIEM”

        - „MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI”

  • Szkolenia profilaktyczne dla RODZICÓW w zakresie tematycznym:

        - „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWACZYCH”

        -„KOMUNIKACJA RODZICA – DZIECKO”

Warsztaty i szkolenia przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice w ramach działań profilaktycznych ŻÓŁTEJ PARASOLKI – STREFA ŚWIADOMYCH EMOCJI, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19

Instytut Rozwoju i Edukacji „PROGRES” w swoim założeniu łączy innowacyjne metody pracy trenerów, ich doświadczenie, profesjonalizm z obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną. Warsztaty dla uczniów opierają się na nowatorskim podejściu do zagadnień  z zakresu profilaktyki, w oparciu o rekomendacje PARPA.

Proponowane warsztaty dla uczniów mają na celu nabywanie umiejętności rozpoznawania i nabywania emocji, radzenia sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych emocjami pozytywnymi. Warsztaty rozwojowe pozwolą uczniom wyrażać siebie na zewnątrz. W łatwy sposób  okazywać podstawowe emocje takie jak: radość, smutek, złość, czy lęk, a także zadbać o rozwój pozostałych emocji determinujących zachowanie człowieka. Warsztaty zwalczania depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży pozwolą na równoważnię emocji – sposobu na wyrażanie: uczuć, komunikatów, relacji, opinii, przeżywania zmian i strat, na zachowanie dobrostanu psychicznego w czasie pandemii. W/w warsztaty mają na celu pozyskać przez uczniów nowych umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata.

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśnicze  w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

 Wioletta Sieradzka – pedagog

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od 17 maja do 23 maja  2022 odbywają się warsztaty profilaktyczne w obszarze behawioralnym:

  • Warsztaty „CYBERPRZEMOC I INNE MEDIALNE ZAGROŻENIA” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • Warsztaty „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ” dla uczniów klas IV-VI
  • Warsztaty „ALKOHOL, NIKOTYNA” dla uczniów klas VII – VIII

Warsztaty przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w ramach działań profilaktycznych szkoły oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19.

 Warsztaty prowadzi psycholog – trener z Centrum Rozwoju i Szkoleń z Pleszewa, który łączy innowacyjne metody pracy trenerskie z doświadczeniem, profesjonalizmem oraz obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną.

 Zdaniem wielu uczniów: „nie ma innego sposobu na rozwiązanie konfliktu, jak tylko poprzez przemoc”. Warsztaty profilaktyczne mają uświadomić uczniom, co grozi  im za używanie siły względem drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, bo słowa nieraz bardziej bolą niż czyny. Warsztaty mają na celu pokazanie uczniom, jak umiejętnie rozładować wewnętrzne napięcie bez użycia siły. Dodatkowo nabędą takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji i przemocy. Uczniowie zdobędą umiejętności panowania nad emocjami oraz tzw. trening zastępowania agresji. Warsztaty dla uczniów kl. 1-3 maja na celu ukazać zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z komputera i naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, by stały się one pomocnym źródłem. W trakcie warsztatów uczniowie nabiorą umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także zachowań agresywnych. Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia – począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych substancji. Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów. Kluczowym pojęciem stanie się "ODPOWIEDZIALNOŚĆ” – za siebie i innych. 

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

Wioletta Sieradzka – pedagog terapeuta 

WARSZTATY DLA RODZICÓW - "UWAŻNY RODZIC"

9 listopada w naszej szkole odbyly sie warsztaty dla rodziców: ,,Uważny rodzic'' prowadzone przez Panią Agatę Kopczewska trenerkę mindfulness. W czasie warsztatów rodzice zgłębili wiedzę dotyczącą uważnosci dzieci ale również był to idealny moment aby skupić się na swoich potrzebach ,,tu i teraz". Doświadczanie mindfulness wpływa na jakoś naszego życia, poprawia relacje w rodzinie i pozwala zatrzymac się na chwilę w pędzie dzisiejszych czasów.

Psycholog - Agata Adamczyk
Pedagog - Wioletta Sieradzka

WARSZTATY "UWAŻNE DZIECI"

W październiku oraz listopadzie w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 prowadzone przez panią Agatę Kopczewską trenerkę mindfulness. Warsztaty ,,Uważne dzieci '' były czasem ,w którym dzieci mogły zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą emocji , popracować na swoim oddechem ,nauczyć się relaksacji ,poprawić koncentrację uwagi oraz zrozumieć pojęcie życzliwości.

Psycholog Agata Adamczyk i pedagog Wioletta Sieradzka

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2023

W naszym mieście po raz kolejny rusza edycja Strefy Świadomych Emocji. W ramach projektu rozpoczyna się nabór na „Trening Umiejętności Społecznych” (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego. Prowadzone są przez dwóch terapeutów: psychologa i pedagoga, mają formę zajęć warsztatowych. TUS obejmuje 10 spotkań, spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Przygotowywane są dla konkretnej grupy dzieci/młodzieży, dostosowane do ich wieku, indywidualnych trudności i potrzeb. Podczas zajęć dzieci i młodzież pracują m. in. nad: samopoznaniem i samoświadomością emocji i uczuć, samokontrolą emocjonalną, uważnością, asertywnością i komunikacją, współpracą i empatią. Nabór trwa do 2 lutego.

http://www.skierniewice.eu/aktualnosci/miasto/strefy-swiadomych-emocji/rusza-nabor-na-trening-umiejetnosci-spolecznych,11.html

psycholog - Agata Adamczyk , pedagogog - Wioletta Sieradzka

KONCERT FORMACJI RYMCERZE "NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA" - ZAPRASZAMY

3 lutego o godzinie 12:00 do godziny 13:30 w naszej szkole odbędzie się koncert Formacji Rymcerze ,,Nie zmarnuj swojego życia".

Projekt jest innowacyjną formą działań profilaktycznych skierowanych do uczniów klas VI, VII i VIII. Formacja Rymcerze Bęsiu oraz Dj Yonas to przedstawiciele muzyki Hip Hopowej , którzy w swoich utworach promują i zachęcają uczniów do pogłębienia wiedzy nt. konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, prowadzących do uzależnień, zachowań agresywnych i kryminogennych. Na swoich koncertach zachęcają do postaw asertywnych oraz mody na życie bez uzależnień w tym m.in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań pro społecznych i wolontariackich. Celem takiego koncertu jest również pogłębienie wiedzy kadry wychowawczej placówek nt. rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

psycholog Agata Adamczyk

pedagog Wioletta Sieradzka

UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS VIII W ZAJĘCIACH W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ

24 lutego uczniowie klas VIII uczestniczyli w wystawie ,,INNI" poświęconej tematyce depresji, która powstała w ramach Światowego Dnia Walki z Depresją. Nasi uczniowie, w Atrium Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach spotkali się z twórcami fotografii - uczniami klasy 4 technikum Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach oraz ich nauczycielami. W trakcie wystawy ósmoklasiści mieli możliwość rozmowy o depresji, chorobie, która dotyka również dzieci i młodzież. Na miejscu dla każdej z grup została przeprowadzona pogadanka-rozmowa dotycząca istoty wystawy, która zagadnieniem wpisuje się w profilaktykę zdrowia psychicznego oraz w Strefę Świadomych Emocji.

pedagog Anna Walendzik

psycholog Agata Adamczyk

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "DEPRESJA - NIE OCENIAM, AKCEPTUJE, POMAGAM"


Konkurs plastyczny związany z obchodzonym w dniu 23 lutego ,,Światowym Dniem Walki z Depresją” pt: ,, Depresja – nie oceniam, akceptuje, pomagam'' .
Regulamin:

CELE KONKURSU
⦁ Promowanie wiedzy na temat współczesnych metod dbania o zdrowie psychiczne,
⦁ Kształtowanie postaw prozdrowotnych,
⦁ Promowanie zdrowego stylu życia,
⦁ Pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzeń i chorób ograniczających dobrostan psychiczny, czynników chroniących przed zachorowaniem,
⦁ Zwrócenie uwagi na najistotniejsze symptomy zagrażające zdrowiu i życiu człowieka,
⦁ Kształtowanie aktywnej postawy w ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
⦁ Kształtowanie postaw prospołecznych , uwrażliwianie na krzywdę innych
⦁ Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych

Adresacji Konkursu :
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 4-8.

Zasady uczestnictwa:

1. W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 4-8 .
⦁ Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie, a każdy uczestnik konkursu może wykonać jedna pracę.
⦁ Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie przez ucznia , który zgłasza go do konkursu.
⦁ Technika wykonania prac jest dowolna.
⦁ Wykonane pracę na konkurs należy dostarczyć do gabinetu psychologa lub pedagoga szkolnego do dnia 20 lutego 2023r.
⦁ Wszystkie zgłoszone pracę konkursowe będą wystawione na korytarzu szkolnym w ramach profilaktyki prozdrowotnej od 21 lutego do 24 lutego 2023r.
⦁ Nagrody rzeczowe otrzymają 3 osoby, których praca zostanie wybrane przez członków jury.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 lutego 2023r.

Psycholog Agata Adamczyk, pedagog Wioletta Sieradzka

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

31 marca 2023 r. na skierniewickim Rynku odbył się happening pt: ,,Świat widziany na niebiesko - każdy z nas jest wyjątkowy " z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia. Szkoła Podstawowa nr 5. im. Jana Pawła II była inicjatorem wydarzenia i zaprosiła do współuczestnictwa inne placówki oświatowe z naszego Miasta: Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 1 , Zespół Szkół Zawodowych nr 2 , Przedszkole integracyjne nr 3 oraz Przedszkole ,,Zielony Zakątek''. Celem happeningu było zwiększenie świadomości uczniów oraz mieszkańców Skierniewic na temat osób z Autyzmem oraz propagowanie idei integracji.

psycholog Agata Adamczyk

pedagog Anna Walendzik

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2023. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.