^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

     W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od w dniach od  02 listopada do 09 listopada  2021 odbędą się:

  • warsztaty profilaktyczne  „PRZEMOC TO NIEMOC!” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • warsztaty rozwojowe „LAWINA EMOCJI – CZYLI CO NAM W DUSZY GRA?” dla uczniów klas IV-VI;
  • warsztaty rozwojowe „DEPRESJA I AUTODESTRUKCJA - NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC’’ dla uczniów klas VII – VIII.
  • Szkolenia profilaktyczne dla RADY PEDAGOGICZNEJ w zakresie tematycznym:

        -  „PRACA Z TRUDNYM UCZNIEM”

        - „MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI”

  • Szkolenia profilaktyczne dla RODZICÓW w zakresie tematycznym:

        - „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWACZYCH”

        -„KOMUNIKACJA RODZICA – DZIECKO”

Warsztaty i szkolenia przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice w ramach działań profilaktycznych ŻÓŁTEJ PARASOLKI – STREFA ŚWIADOMYCH EMOCJI, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19

Instytut Rozwoju i Edukacji „PROGRES” w swoim założeniu łączy innowacyjne metody pracy trenerów, ich doświadczenie, profesjonalizm z obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną. Warsztaty dla uczniów opierają się na nowatorskim podejściu do zagadnień  z zakresu profilaktyki, w oparciu o rekomendacje PARPA.

Proponowane warsztaty dla uczniów mają na celu nabywanie umiejętności rozpoznawania i nabywania emocji, radzenia sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych emocjami pozytywnymi. Warsztaty rozwojowe pozwolą uczniom wyrażać siebie na zewnątrz. W łatwy sposób  okazywać podstawowe emocje takie jak: radość, smutek, złość, czy lęk, a także zadbać o rozwój pozostałych emocji determinujących zachowanie człowieka. Warsztaty zwalczania depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży pozwolą na równoważnię emocji – sposobu na wyrażanie: uczuć, komunikatów, relacji, opinii, przeżywania zmian i strat, na zachowanie dobrostanu psychicznego w czasie pandemii. W/w warsztaty mają na celu pozyskać przez uczniów nowych umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata.

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśnicze  w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

 Wioletta Sieradzka – pedagog

SZUKAJ ŻÓŁTEJ PARASOLKI

 KLIKNIJ

Szanowni Państwo!

czas pandemii pokazał nam, jak ważne jest wsparcie psychologiczne i emocjonalne.Wykorzystując nasze obserwacje i doświadczenie Miasto Skierniewice postanowiło stworzyć projekt Strefa swiadomych emocji, który identyfikuje inicjatywy wspierające pomoc psychologiczną w miescie Skierniewice.

W naszym mieście uruchomiony został Żółty Telefon. Pod wskazanym numerem w każdy poniedziałek w godz. 16:00 - 18:00 dyżur pełnią psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Działanie zaplanowane jest do końca października 2021 roku.

KLIKNIJ

Opracowanie: Wioletta Sieradzka

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW  W ROKU SZKOLNYM 2021/22
Dzień tygodnia

PEDAGOG

mgr Wioletta Sieradzka

PEDAGOG

mgr Anna Walendzik

 

PSYCHOLOG

mgr Agata Adamczyk

Poniedziałek 8:00 - 14:00    12:40 - 16:00 
Wtorek 10:00 - 16:00  10:15 -13:30  8:00 - 13:00 
Środa 8:00 - 14:00  13:15 - 16:30  11:20 - 15:00 
Czwartek 10:00 - 16:00   13:15 - 16:45 8:00 -12:00
Piątek 8:00 - 14:00    8:00 - 12:00

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.