Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW ROK SZKOLNY 2022/23

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW  W ROKU SZKOLNYM 2022/23
Dzień tygodnia

PEDAGOG

mgr Wioletta Sieradzka

 

PEDAGOG

mgr Marta Korolczuk

 

PEDAGOG

mgr Anna Walendzik

PSYCHOLOG

mgr Agata Adamczyk

Poniedziałek 8:00 - 12:00  11:00 -15:00    8:00 - 13:00 
Wtorek 12:00 - 16:00  8:00 -12:00  14:15 - 17:15 11:15 - 15:15 
Środa 8:00 - 12:00  11:00 - 15:00   12:15 - 15:15 
Czwartek 11:00 - 15:00   8:00 - 12:00

8:00 - 9:30

13:45 - 16:45

8:00 -12:00
Piątek 8:00 - 12:00   11:00 - 15:00 12:30 - 16:00 11:15 - 15:15

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

     W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od w dniach od  02 listopada do 09 listopada  2021 odbędą się:

  • warsztaty profilaktyczne  „PRZEMOC TO NIEMOC!” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • warsztaty rozwojowe „LAWINA EMOCJI – CZYLI CO NAM W DUSZY GRA?” dla uczniów klas IV-VI;
  • warsztaty rozwojowe „DEPRESJA I AUTODESTRUKCJA - NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC’’ dla uczniów klas VII – VIII.
  • Szkolenia profilaktyczne dla RADY PEDAGOGICZNEJ w zakresie tematycznym:

        -  „PRACA Z TRUDNYM UCZNIEM”

        - „MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI”

  • Szkolenia profilaktyczne dla RODZICÓW w zakresie tematycznym:

        - „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWACZYCH”

        -„KOMUNIKACJA RODZICA – DZIECKO”

Warsztaty i szkolenia przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice w ramach działań profilaktycznych ŻÓŁTEJ PARASOLKI – STREFA ŚWIADOMYCH EMOCJI, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19

Instytut Rozwoju i Edukacji „PROGRES” w swoim założeniu łączy innowacyjne metody pracy trenerów, ich doświadczenie, profesjonalizm z obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną. Warsztaty dla uczniów opierają się na nowatorskim podejściu do zagadnień  z zakresu profilaktyki, w oparciu o rekomendacje PARPA.

Proponowane warsztaty dla uczniów mają na celu nabywanie umiejętności rozpoznawania i nabywania emocji, radzenia sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych emocjami pozytywnymi. Warsztaty rozwojowe pozwolą uczniom wyrażać siebie na zewnątrz. W łatwy sposób  okazywać podstawowe emocje takie jak: radość, smutek, złość, czy lęk, a także zadbać o rozwój pozostałych emocji determinujących zachowanie człowieka. Warsztaty zwalczania depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży pozwolą na równoważnię emocji – sposobu na wyrażanie: uczuć, komunikatów, relacji, opinii, przeżywania zmian i strat, na zachowanie dobrostanu psychicznego w czasie pandemii. W/w warsztaty mają na celu pozyskać przez uczniów nowych umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata.

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśnicze  w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

 Wioletta Sieradzka – pedagog

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach od 17 maja do 23 maja  2022 odbywają się warsztaty profilaktyczne w obszarze behawioralnym:

  • Warsztaty „CYBERPRZEMOC I INNE MEDIALNE ZAGROŻENIA” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • Warsztaty „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ” dla uczniów klas IV-VI
  • Warsztaty „ALKOHOL, NIKOTYNA” dla uczniów klas VII – VIII

Warsztaty przy współpracy z Urzędem Miasta zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w ramach działań profilaktycznych szkoły oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, skutki po izolacji związane z pandemią COVID – 19.

 Warsztaty prowadzi psycholog – trener z Centrum Rozwoju i Szkoleń z Pleszewa, który łączy innowacyjne metody pracy trenerskie z doświadczeniem, profesjonalizmem oraz obecną sytuacją szkolną i pozaszkolną.

 Zdaniem wielu uczniów: „nie ma innego sposobu na rozwiązanie konfliktu, jak tylko poprzez przemoc”. Warsztaty profilaktyczne mają uświadomić uczniom, co grozi  im za używanie siły względem drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, bo słowa nieraz bardziej bolą niż czyny. Warsztaty mają na celu pokazanie uczniom, jak umiejętnie rozładować wewnętrzne napięcie bez użycia siły. Dodatkowo nabędą takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji i przemocy. Uczniowie zdobędą umiejętności panowania nad emocjami oraz tzw. trening zastępowania agresji. Warsztaty dla uczniów kl. 1-3 maja na celu ukazać zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z komputera i naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, by stały się one pomocnym źródłem. W trakcie warsztatów uczniowie nabiorą umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także zachowań agresywnych. Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia – począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych substancji. Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów. Kluczowym pojęciem stanie się "ODPOWIEDZIALNOŚĆ” – za siebie i innych. 

Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i umiejętnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

Wioletta Sieradzka – pedagog terapeuta 

WARSZTATY DLA RODZICÓW - "UWAŻNY RODZIC"

9 listopada w naszej szkole odbyly sie warsztaty dla rodziców: ,,Uważny rodzic'' prowadzone przez Panią Agatę Kopczewska trenerkę mindfulness. W czasie warsztatów rodzice zgłębili wiedzę dotyczącą uważnosci dzieci ale również był to idealny moment aby skupić się na swoich potrzebach ,,tu i teraz". Doświadczanie mindfulness wpływa na jakoś naszego życia, poprawia relacje w rodzinie i pozwala zatrzymac się na chwilę w pędzie dzisiejszych czasów.

Psycholog - Agata Adamczyk
Pedagog - Wioletta Sieradzka

WARSZTATY "UWAŻNE DZIECI"

W październiku oraz listopadzie w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 prowadzone przez panią Agatę Kopczewską trenerkę mindfulness. Warsztaty ,,Uważne dzieci '' były czasem ,w którym dzieci mogły zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą emocji , popracować na swoim oddechem ,nauczyć się relaksacji ,poprawić koncentrację uwagi oraz zrozumieć pojęcie życzliwości.

Psycholog Agata Adamczyk i pedagog Wioletta Sieradzka

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.