^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

ODDAJ GŁOS NA NASZĄ ŚWIETLICĘ!

Szkoła nasza zgłoszona została do projektu „SIEGRASIEMA” wyremontowania świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy o głosowanie na naszą szkołę. Im więcej głosów tym większe szanse na wygraną. Głosować można codziennie do 28 listopada 2019 r.
Dodatkowe głosy oddać można jeśli zostanie zakupiona gra firmy Hasbro w sklepie empik .
Kliknij w link poniżej, zaznacz zgody i naciśnij przycisk wyślij.
https://www.siegrasiema.com/swietlice/117

  

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:30 - 16:30

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia.
Karty przyjmowane są do końca września danego roku szkolnego. Każdy z rodziców lub opiekunów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy.
Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego planu pracy.

Zadania świetlicy:

- organizowanie pomocy w nauce,

- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

- organizowanie czasu wolnego uczniom

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

- integracja uczniów,

- współpraca z rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy

- zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie

- kształtowanie nawyków higieny i czystości

 

 


              logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                         logo bip


 

       

Copyright © 2020. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.