^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ODDAJ GŁOS NA NASZĄ ŚWIETLICĘ!

Szkoła nasza zgłoszona została do projektu „SIEGRASIEMA” wyremontowania świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy o głosowanie na naszą szkołę. Im więcej głosów tym większe szanse na wygraną. Głosować można codziennie do 28 listopada 2019 r.
Dodatkowe głosy oddać można jeśli zostanie zakupiona gra firmy Hasbro w sklepie empik .
Kliknij w link poniżej, zaznacz zgody i naciśnij przycisk wyślij.
https://www.siegrasiema.com/swietlice/117

  

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:30 - 16:30

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia.
Karty przyjmowane są do końca września danego roku szkolnego. Każdy z rodziców lub opiekunów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy.
Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego planu pracy.

Zadania świetlicy:

- organizowanie pomocy w nauce,

- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

- organizowanie czasu wolnego uczniom

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

- integracja uczniów,

- współpraca z rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy

- zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie

- kształtowanie nawyków higieny i czystości

 

 


              logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                         logo bip


 

       

Copyright © 2020. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.