^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

 

 

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 pt. Baśnie i legendy znam, piszę sam !!!

Temat konkursu:  Napisanie własnej wymyślonej baśni lub legendy

 Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności obcowania z książką

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- promowanie ciekawych pozycji literackich, wykorzystanie znajomości poznanych dotychczas przez dzieci baśni i legend

- kształcenie warsztatu literackiego

- kształcenie umiejętności poprawnego pisania

- pobudzenie kreatywności uczniów

- wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji

- pogłębianie wiedzy czytelniczej uczestników

 Przedmiot konkursu:

 Przedmiotem konkursu jest napisanie własnej wymyślonej baśni lub legendy. Mogą to być prace całkowicie autorskie lub z wykorzystaniem istniejących motywów ze znanych baśni i legend. Ocenie podlega inwencja twórcza uczniów, pomysł na realizację tematu, sposób zaprezentowania swojej pracy.

 Miejsce i termin:

 Gotowe prace składać należy do biblioteki szkolnej do dnia 2 listopada  w formie papierowej oraz elektronicznej (nośniki elektroniczne do zwrotu).

 Rozstrzygnięcie konkursu.

 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 listopada. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach.

 Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci miejsc 1-3 oraz wyróżnień (miejsca 4-8) nagrody książkowe.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Poniedziałek 8:00 - 15:30
Wtorek 8:00 - 15:30
Środa 8:00 - 15:00
Czwartek 9:00 - 15:30
Piątek 8:00 - 13:00

 

WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

DRODZY CZYTELNICY!

Grudniowy konkurs biblioteczny pt.,,Zimowa opowieść - projekt okładki książki o tematyce zimowej" został rozstrzygnięty.

 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji , która przedstawia wszystkie nagrodzone prace i ich autorów. Wszystkim wyróżnionym serdecznie  gratulujemy !

Nagrody będzie można odebrać w świetlicy szkolnej 18 i 21 grudnia br.

PREZENTACJA PRAC - KLIKNIJ

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.