^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie może wziąć udział dwoje solistów z każdej klasy – uczniów naszej szkoły;
 • uczestnicy wykonują solo dowolnie wybraną pieśń lub piosenkę patriotyczną;                                 
 • biorący udział w konkursie występują w 4 kategoriach wiekowych:
  • Klasy I - II
  • Klasy III - IV
  • Klasy V- VI
  • Klasy VII - VIII

Zasady Konkursu:

 • Konkurs odbędzie się 22 listopada 2019 roku o godz. 14.30.
 • Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną pieśń lub piosenkę o charakterze patriotycznym,
 • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim, z podkładem muzycznym.
 • Wykonawca nie może powtórzyć repertuaru z poprzedniego konkursu.  

Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia solistów z poszczególnych klas przyjmujemy do dnia 15 listopada 2019 roku.

 • Kryterium oceny stanowić będzie:
 • Dobór repertuaru;
 • Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny;
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

Jury przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody ( w formie pisemnej) na warunki niniejszego regulaminu.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej zwycięzców jest ostateczna.
 3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane tylko na potrzeby promocyjne szkoły.

 Organizatorki:

Iwona Galińska

Anna Miklaszewska

Anna Dąbrowska

Monika Mamczarek

Katarzyna Kowalska

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.