• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - 22.IX.2017

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 1 – 15.09.2017 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w gabinecie pedagoga szkolnego. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r. W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski do pobrania znajdują się w formie elektronicznej na stronie szkoły - zakładka pedagog oraz w formie papierowej w gabinecie pedagoga szkolnego. Uprzejmie proszę, aby wniosek nie był modyfikowany.

 

Opracowała: mgr Wioletta Sieradzka

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017r. w ZSSO w Skierniewicach dzieci i młodzież uroczyście rozpoczęły nowy rok szkolny 2017/2018.

Uroczystość poprowadziła Dyrektor ZSSO Pani Sławomira Wenus.

W szkolnej uroczystości wziął udział Wiceprezydent Miasta Skierniewice Pan Jarosław Chęcielewski.


Na początku uroczystości w obecności sztandaru szkoły tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy.

Życzenia pomyślności na nowy rok szkolny złożył na ręce Pani Dyr. Sławomiry Wenus Pan Wiceprezydent Jarosław Chęcielewski.

 

Wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcji i pracownikom ZSSO życzymy owocnego i  miłego nowego roku szkolnego 2017/2018 !!!  Smile

 

INFORMACJA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 04.09.2017 (PONIEDZIAŁEK)

W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

8:00 MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA

9:00 KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

10:30 KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

12:00 KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY II, III GIMNAZJUM


   

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GIMNAZJUM

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego - 29 sierpnia 2017 r. – godz. 1030 – sala 110

Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego – 29 sierpnia 2017 r. – godz. 900 - sala 110

Egzamin poprawkowy z matematyki – 29 sierpnia 2017 r. – godz. 900 – sala 101

Egzamin poprawkowy z geografii – 30 sierpnia 2017 r. – godz. 900 – sala – 204

 

INFORMACJA

Spotkanie z rodzicami wraz dziećmi klas pierwszych w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020

odbędzie się w dniu 30.08.2019r. o godzinie 17.00 na dużej sali gimnastycznej (parter)

   

Strona 8 z 12