• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Dzień Patrona

21 X 2016 Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach obchodził Dzień Patrona.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 obejrzeli przedstawienie przygotowane przez ich kolegów pod kierunkiem nauczycieli katechetów. Hymn Szkoły i hymn Rodzin Szkół im Jana Pawła II zaśpiewał chór szkolny. Na akademii gościł ks. proboszcz parafii Św. Stanisława Grzegorz Gołąb.

Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją  nauczycielami i sztandarem, brali udział w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. Grzegorza Gołąba proboszcza par. Św. Stanisława. Odczytany został list ks biskupa Andrzeja Dziuby skierowany do całej społeczności szkolnej z okazji obchodów 75 -lecia naszej szkoły.  Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

 

NOŚ ODBLASKI W DRODZE DO LUB ZE SZKOŁY

Od 1.10.2016 do 30.11.2016r. trwa konkurs:

„ ODBLASK- ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby związane z naszą szkołą podstawową lub gimnazjum, tj: uczniowie, rodzice i opiekunowie uczniów danej placówki, grono pedagogiczne i dyrekcja, personel administracyjny.

Zadaniem uczestników konkursu i opiekunów jest noszenie elementów odblaskowych bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne w sposób łatwo dostrzegalny dla innych uczestników ruchu, a przez to inspirowanie innych do noszenia elementów poprawiających ich widoczność.

W konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe dla najlepszych placówek szkolnych biorących w nim udział .Nagrody ufundowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego województwa łódzkiego.

Jury konkursu będzie oceniało jaki procent osób przybywających do placówki zgłoszonej do konkursu nosi w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementy odblaskowe. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę liczbę uczniów noszących odblaski w widocznym miejscu. Jeśli nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyduje losowanie wśród szkół, które uzyskały jednakowy najwyższy wynik.

Każda zgłoszona placówka będzie oceniana tylko raz. Czas w jakim liczona będzie ilość osób noszących odblaski wynosi 30 minut. Zgłoszona szkoła nie będzie powiadamiana przez organizatorów o planowanym terminie oceny, ani o wynikach przed rozstrzygnięciem konkursu.

Znalezione obrazy dla zapytania odblaski

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

W imieniu Dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa (Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015) uległy zmianie zasady zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci.

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym:

1)            Szkoła zdecydowała, że nie będzie zawierała ubezpieczenia w formie grupowej.

2)            Państwo, jako rodzice decydujecie sami, czy chcecie ubezpieczać swoje dzieci czy nie. My, jako szkoła do tego oczywiście zachęcamy. Z doświadczenia wiemy, że wypadki się zdarzają, w szkole, na zajęciach sportowych, w drodze do domu lub w sytuacjach pozalekcyjnych. Bardzo ważne jest aby dzieci posiadały takie ubezpieczenie.

3)            Nie chcemy decydować za rodziców i narzucać jednego wariantu ubezpieczenia. Państwo, sami wybieracie dowolny wariant w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Dlatego po analizie ofert złożonych szkole  proponujemy Państwu rozwiązanie AXA, gdzie rodzic sam decyduje o wszystkim.

Sumy ubezpieczenia i składki są konkurencyjne w porównaniu z ofertami innych ubezpieczycieli. Oczywiście możecie Państwo skorzystać z oferty każdego innego towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach indywidualnego ubezpieczenia,  ale prosimy zrobić to jak najszybciej, gdyż od 01.09.2016  Państwa dzieci nie mają ochrony.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z rozwiązania  Bezpieczny.pl   - AXA - bardzo proszę:

1)            Wejść na  link: https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20135 wybrać najkorzystniejszy  dla Państwa dzieci  wariant, każdy wybiera indywidualnie i zawrzeć ubezpieczenie przez Internet. Zawierając  ubezpieczenie z kodem opiekuna 20135 każdy z Państwa otrzymuje dodatkową zniżkę – 10%.

2)            W razie problemów można skorzystać z pomocy  Opiekuna, który pomoże zawrzeć takie ubezpieczenie

a.            Telefonicznie:  tel. 691 71 88 99 lub 661 29 31 72.

b.            W biurze: TWÓJ PUNKT UBEZPIECZEŃ, Al. Niepodległości 8,  Skierniewice

3)            Składki nie wpłacacie Państwo do szkoły, ale płacicie przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

4)            Ubezpieczenie będzie działało przez rok od następnego dnia po zapłaceniu składki.

 

  

 

 

 

Kalendarz 2018/2019

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019


   

Strona 10 z 10