• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg

Występ artystyczny dla Klubu Seniora

Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, razem z Niepubliczną Szkołą Baletową Szkołą Sztuki Tańca Art. Station w Skierniewicach przygotowali część artystyczną dla Klubu Seniora „Zacisze”. Brawom nie było końca. To było również duże przeżycie dla występujących - zobaczyć łzy wzruszenia i rozbawienia w oczach starszych ludzi…..

Wystąpili: Amelia Stefańska kl. VIa, Zuzanna Wieczorek VId, Wiktoria Piłat Ic, Natalia Słomka Ic, Małgorzata Miklaszewska Id, Michał Rudkowski IIIb

Występ przygotowały Agnieszka Madej i Anna Miklaszewska

 

Nasza Eko-pracownia – 2016

Informacja o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia – 2016”

„Nasz ekoświat” – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

W dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. " Nasza Eko-pracownia".

Nasze gimnazjum znalazło się w gronie laureatów w tegorocznej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Nasza Eko-pracownia” . Przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w szkole, w sali 204 zostanie urządzona nowoczesna pracownia ekologiczna  na potrzeby nauk przyrodniczych: biologii i geografii. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały prace remontowe i wykończeniowe, które pozwolą na utworzenie nowej pracowni i umożliwienie uczniom pracy w przyjaznym otoczeniu. Zaplanowano zakup licznych pomocy dydaktycznych do biologii i geografii, sprzętu audio video, komputerowego, oraz szaf, ławek, krzeseł, stołu demonstracyjnego   wszystko to w celu udoskonalenia klasy i wprowadzenia zmian w środowisku szkoły, Wyposażona w nowe sprzęty i pomoce pracownia ekologiczna  służyć będzie szerokiej grupie odbiorców.

Projekt pn. "„Nasz ekoświat” – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum   nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

Wartość ogólna zadania: 38.161,00 PLN,

Wartość dofinansowania: 29.571,00 PLN

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Ewa Kaniewska, Agnieszka Marat

 

Dzień Patrona

21 X 2016 Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach obchodził Dzień Patrona.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 obejrzeli przedstawienie przygotowane przez ich kolegów pod kierunkiem nauczycieli katechetów. Hymn Szkoły i hymn Rodzin Szkół im Jana Pawła II zaśpiewał chór szkolny. Na akademii gościł ks. proboszcz parafii Św. Stanisława Grzegorz Gołąb.

Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją  nauczycielami i sztandarem, brali udział w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. Grzegorza Gołąba proboszcza par. Św. Stanisława. Odczytany został list ks biskupa Andrzeja Dziuby skierowany do całej społeczności szkolnej z okazji obchodów 75 -lecia naszej szkoły.  Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

 

NOŚ ODBLASKI W DRODZE DO LUB ZE SZKOŁY

Od 1.10.2016 do 30.11.2016r. trwa konkurs:

„ ODBLASK- ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby związane z naszą szkołą podstawową lub gimnazjum, tj: uczniowie, rodzice i opiekunowie uczniów danej placówki, grono pedagogiczne i dyrekcja, personel administracyjny.

Zadaniem uczestników konkursu i opiekunów jest noszenie elementów odblaskowych bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne w sposób łatwo dostrzegalny dla innych uczestników ruchu, a przez to inspirowanie innych do noszenia elementów poprawiających ich widoczność.

W konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe dla najlepszych placówek szkolnych biorących w nim udział .Nagrody ufundowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego województwa łódzkiego.

Jury konkursu będzie oceniało jaki procent osób przybywających do placówki zgłoszonej do konkursu nosi w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementy odblaskowe. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę liczbę uczniów noszących odblaski w widocznym miejscu. Jeśli nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyduje losowanie wśród szkół, które uzyskały jednakowy najwyższy wynik.

Każda zgłoszona placówka będzie oceniana tylko raz. Czas w jakim liczona będzie ilość osób noszących odblaski wynosi 30 minut. Zgłoszona szkoła nie będzie powiadamiana przez organizatorów o planowanym terminie oceny, ani o wynikach przed rozstrzygnięciem konkursu.

Znalezione obrazy dla zapytania odblaski

   

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

W imieniu Dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa (Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015) uległy zmianie zasady zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci.

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym:

1)            Szkoła zdecydowała, że nie będzie zawierała ubezpieczenia w formie grupowej.

2)            Państwo, jako rodzice decydujecie sami, czy chcecie ubezpieczać swoje dzieci czy nie. My, jako szkoła do tego oczywiście zachęcamy. Z doświadczenia wiemy, że wypadki się zdarzają, w szkole, na zajęciach sportowych, w drodze do domu lub w sytuacjach pozalekcyjnych. Bardzo ważne jest aby dzieci posiadały takie ubezpieczenie.

3)            Nie chcemy decydować za rodziców i narzucać jednego wariantu ubezpieczenia. Państwo, sami wybieracie dowolny wariant w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Dlatego po analizie ofert złożonych szkole  proponujemy Państwu rozwiązanie AXA, gdzie rodzic sam decyduje o wszystkim.

Sumy ubezpieczenia i składki są konkurencyjne w porównaniu z ofertami innych ubezpieczycieli. Oczywiście możecie Państwo skorzystać z oferty każdego innego towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach indywidualnego ubezpieczenia,  ale prosimy zrobić to jak najszybciej, gdyż od 01.09.2016  Państwa dzieci nie mają ochrony.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z rozwiązania  Bezpieczny.pl   - AXA - bardzo proszę:

1)            Wejść na  link: https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20135 wybrać najkorzystniejszy  dla Państwa dzieci  wariant, każdy wybiera indywidualnie i zawrzeć ubezpieczenie przez Internet. Zawierając  ubezpieczenie z kodem opiekuna 20135 każdy z Państwa otrzymuje dodatkową zniżkę – 10%.

2)            W razie problemów można skorzystać z pomocy  Opiekuna, który pomoże zawrzeć takie ubezpieczenie

a.            Telefonicznie:  tel. 691 71 88 99 lub 661 29 31 72.

b.            W biurze: TWÓJ PUNKT UBEZPIECZEŃ, Al. Niepodległości 8,  Skierniewice

3)            Składki nie wpłacacie Państwo do szkoły, ale płacicie przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

4)            Ubezpieczenie będzie działało przez rok od następnego dnia po zapłaceniu składki.

 

  

 

 

 

Kalendarz 2019/2020

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


   

Strona 12 z 12