^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „LEGENDY POLSKIE”

REGULAMIN

  1. Cele konkursu:

    Poznanie przeszłości naszej Ojczyzny.

    Kształtowanie pojęć historycznych.

    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

    Integracja środowiska szkolnego.

 

. Uczestnicy konkursu:

    Uczniowie klas III.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

    Wychowawcy klas III wyłaniają uczniów zainteresowanych konkursem.

    Zgłoszenie uczniów na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

  1. Przebieg konkursu:

    Konkurs odbędzie się 4.02.2020 r. o godz. 11.45 w sali nr 204.

    Zgłoszenia do konkursu do dn. 30.01.2020 r.

    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2020 r. o godz. 12.00.

    Zadaniem uczniów jest wykazanie się znajomością legend zawartych

    w zbiorze „Legendy polskie” (Wydawnictwo Zielona Sowa) -  test pisemny.

    Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja konkursowa. Wygrywają uczniowie, którzy

    zdobyli z testu najwięcej punktów.

  1. Nagrody

    Przewidziane są nagrody dla zwycięzców za 1., 2. i 3. miejsce.

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

    Uczniowie (2 osoby), którzy uzyskają w teście najlepszy wynik będą reprezentować

    naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie „Dzieje Polski w legendach”.

    W przypadku trudności z wyłonieniem dwóch reprezentantów na konkurs międzyszkolny

    (uzyskanie przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów z testu) przewidywana jest

    dogrywka (dodatkowe pytania dotyczące znajomości legend – forma pisemna).

    O terminie dogrywki uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy.

                                                                                                            Komisja konkursowa:

                                      Grażyna Łapińska

                                      Ewa Szymańska

                                      Dominika Nowakowska

                      

 


              logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                         logo bip


 

       

Copyright © 2020. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.