^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „LEGENDY POLSKIE”

 

. Uczestnicy konkursu:

    Uczniowie klas III.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

    Wychowawcy klas III wyłaniają uczniów zainteresowanych konkursem.

    Zgłoszenie uczniów na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

  1. Przebieg konkursu:

    Konkurs odbędzie się 4.02.2020 r. o godz. 11.45 w sali nr 204.

    Zgłoszenia do konkursu do dn. 30.01.2020 r.

    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2020 r. o godz. 12.00.

    Zadaniem uczniów jest wykazanie się znajomością legend zawartych

    w zbiorze „Legendy polskie” (Wydawnictwo Zielona Sowa) -  test pisemny.

    Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja konkursowa. Wygrywają uczniowie, którzy

    zdobyli z testu najwięcej punktów.

  1. Nagrody

    Przewidziane są nagrody dla zwycięzców za 1., 2. i 3. miejsce.

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

    Uczniowie (2 osoby), którzy uzyskają w teście najlepszy wynik będą reprezentować

    naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie „Dzieje Polski w legendach”.

    W przypadku trudności z wyłonieniem dwóch reprezentantów na konkurs międzyszkolny

    (uzyskanie przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów z testu) przewidywana jest

    dogrywka (dodatkowe pytania dotyczące znajomości legend – forma pisemna).

    O terminie dogrywki uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy.

                                                                                                            Komisja konkursowa:

                                      Grażyna Łapińska

                                      Ewa Szymańska

                                      Dominika Nowakowska

                      

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.