^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

OTWARCIE EKOPRACOWNI GIMNAZJUM

20 grudnia 2016 r. w ZSSO, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej pn. „Nasz ekoświat” zrealizowanej w ramach konkursu pn.”Nasza Ekopracownia 2016” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi. Zadanie realizowane jest przez panią Ewę Kaniewską i panią Agnieszkę Marat. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: pani Ewa Czarnecka – kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi, Stanisław Pytliński – kierownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pani Kinga Nowak – pracownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  , pani Iwona Leśniewicz –prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, pani prof. dr hab. Barbara Dyki – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, przedstawiciele Rady Rodziców: pan Leszek Jek i  pani Agnieszka Krawczyk, pani Bożena Kozioł – PSSE Skierniewice, proboszcz parafii św. Stanisława B.M. w Skierniewicach ks. Grzegorz Gołąb, pan Stanisław Pietrzkowski były dyrektor ZSSO, dyrekcja, pracownicy szkoły, nauczyciele i uczniowie.

   Dyrektor szkoły Sławomira Wenus zaprosiła gości do przecięcia symbolicznej wstęgi i otwarcia ekopracowni. Podziękowała władzom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, władzom miasta oraz Radzie Rodziców za wsparcie finansowe zadania. Na potwierdzenie zasadności realizacji projektu  pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że edukacja  ekologiczna w nowej  pracowni  będzie miała ciekawą i przyjemną dla uczniów formę, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki i  pobudzi do twórczego myślenia. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są dostępne bowiem: tablica multimedialna, laptop, wizualizer, mapy, globusy, mikroskopy, kolekcja skał i minerałów, zestawy do badań chemicznych, lornetki, lupy . Zakupione pomoce dydaktyczne i multimedialne będą służyły uczniom, wspomagały ich w rozwoju i dawały wiele radości.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Gołąb dokonał  poświęcenia pracowni ekologicznej. Głos zabrali  zaproszeni goście, którzy zadeklarowali pomoc w działaniach młodzieży na rzecz środowiska przyrodniczego. Podkreślali również, iż uczniowie będą z pewnością realizować w nowej pracowni  swoje przyrodnicze pasje oraz podejmować działania sprzyjające ochronie przyrody. Życzyli przy tym  „młodym ekologom” samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej.

Zaproszonym gościom uczniowie pokazali wygląd pracowni przed i po zmianach w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zaprezentowali nowe pomoce dydaktyczne wraz z opisem pomysłu ich wykorzystania podczas realizacji projektu  oraz na lekcjach biologii i geografii. Pokazali także z wykorzystaniem żywego obiektu - dżdżownicy jakie możliwości daje wizualizer.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tego niecodziennego spotkania mogli obejrzeć zgromadzone w pracowni pomoce naukowe, oraz kontynuować dyskusję na tematy związane nie tylko z edukacją ekologiczną, ale i potrzebami środowiska lokalnego,  a następnie skosztować ciast przygotowanych przez gimnazjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszył się tort z motywem ekopracowni. 

Tekst/foto Ewa Kaniewska

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.