^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

QUIZ WIEDZY O SKIERNIEWICACH „SKIERNIEWICE – MOJE MIASTO”

 2. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas III (po 3 uczniów z każdej klasy).

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Wychowawcy typują trzyosobowe drużyny, które będą reprezentować klasę

w konkursie.

Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się 5.02.2020 r. , godz. 11.45 , w sali nr 108.

      Zgłoszenia uczestników do dn. 30.01.2020 r.

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców

      odbędzie się w dniu konkursu.

      Zadania dla drużyn 

  1. Odpowiedzi na pytania dotyczące historii powstania Skierniewic  i najważniejszych wydarzeń.
  2. Rozpoznawanie głównych obiektów zabytkowych i współczesnych swojego miasta.
  3. Rozwiązywanie krzyżówki związanej z tematyką konkursu.
  4. Rozpoznawanie znanych skierniewiczan po opisie ich działalności.

Uczestnicy rozwiązywać będą zadania konkursowe drużynowo. Za prawidłową odpowiedź lub wykonane zadanie drużyna uzyskuje określoną dla danego zadania liczbę punktów. Wykonanie zadań oceniać będzie Komisja konkursowa.

W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej łącznej liczby punktów przewidziana jest dogrywka (uczestnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące swojego miasta).

5. Nagrody:

Przewidziane są nagrody dla zwycięskich drużyn za 1. i 2. miejsce.

Każdy uczestnik zwycięskiej drużyny otrzyma nagrodę.

Drużyna, która zdobyła 1. miejsce będzie reprezentowała naszą szkołę

w eliminacjach miejskich (jeśli zostaną zorganizowane).

         Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

   

                                                                                                            Komisja konkursowa:

                                                                                                             Grażyna Łapińska

                                                                                                             Sylwia Dziuda

                                                                                                             Ewa Szymańska

                                                                                                             Sylwia Koriat

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.