• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
  • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
SZKOŁA HISTORIA

HISTORIA SZKOŁY

16.09.1941

Utworzenie Szkoły nr 5 jako filii Szkoły nr 2 przy ulicy Batorego. Zatrudnionych było 7 nauczycieli.

23.12.1962

Przeniesienie szkoły do budynku "Tysiąclatki" przy ul. M. Konopnickiej 5 i nadanie szkole imienia Leona Kruczkowskiego.

1975

Zagospodarowanie z pomocą Komitetu Rodzicielskiego pomieszczenia w piwnicach i zorganizowanie harcówki.

1976/1977

Zainstalowanie radiowęzła.

1977

Powołanie przez KOiW klas sportowych o profilu lekkoatletycznym i szachowym.

17.09.1979

Otwarcie szkolnej Izby Pamięci.

01.09.1981

Otrzymanie statusu Szkoły Sportowej z dwoma ciągami klas sportowych: lekkiej atletyki i szachów.

1985

Oddanie do użytku sali gimnastycznej i drugiego skrzydła w którym znajdują się: świetlica, stołówka na około 400 miejsc oraz klasy.

1986/1987

Przyjęcie szkoły do "Klubu Przodujących Szkół"

28.05.1987

Powołanie Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym.

19.12.1987

Uroczystość jubileuszowa - 45 lat istnienia szkoły.

01.01.1990

Decyzja wojewody o powołaniu Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

09.1991

Oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły.

1992

Oddanie do użytku stołówki i nowocześnie wyposażonej kuchni oraz zorganizowanie sali gimnastyki korekcyjnej.

09.1994

Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS - VIS.

1996

Wykonanie bieżni i uporządkowanie, po zakończeniu prac budowlanych, boiska szkolnego.

1998/1999

Wdrażanie nowego modelu edukacji - we wszystkich klasach I - III wdrożono pilotażowo autorski program nauczania zint.

1999

Utworzenie przy ZSSO Gimnazjum nr 2.

2000

Uczestnictwo koła plastycznego w spotkaniu z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Pamiątką po tym spotkaniu jest obraz wiszący w szkolnej świetlicy,  malowany wspólnie z prezydentem.

13-14. 12.2002

Uroczystość jubileuszowa - 60 lat istnienia szkoły.

14.10.2008

Nadanie Zespołowi imienia Jana Pawła II