^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

ORGANIZACJA NAUKI STACJONARNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

 1. Od 18.01.2021r. zajęcia lekcyjne odbywają się w przydzielonych na stałe salach lekcyjnych:
 • 1a – s.205/wejście C
 • 1b – s.208/wejście C
 • 1c – s.205/wejście C
 • 1d – s.206/wejście C
 • 2a – s.210/wejście B
 • 2b – s.208/wejście B
 • 2c – s.106/wejście B
 • 2d – s.214/wejście B
 • 2e – s.216/wejście B
 • 3a – s.110/wejście A
 • 3b – s.206/wejście A
 • 3c – s.101/wejście A
 • 3d – s.9/wejście A
 • 3e – s.204/wejście A
 • 3f – s.1/wejście A

 • . Uczeń po przyjściu do szkoły przebiera się w szatni i idzie do „swojej” sali lekcyjnej

  2. Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły:
  3. Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.
  4. Świetlica czynna w godzinach 7.300 – 16.30. Wejście na teren szkoły:
 • od 7.30 - wejścia ABC dla dzieci przyprowadzanych na świetlicę
 • od 8.15 - wejście A dzwoniąc domofonem - dla dzieci przyprowadzanych na świetlicę
 • do godziny 13.00 - wejście A dla dzieci odbieranych ze świetlicy dzwoniąc domofonem - rodzic zasłaniając usta i nos bądź zachowując dystans 2 m powiadamia pracownika szkoły po jakiego ucznia przyszedł, czeka na zewnątrz na dziecko. Dziecko jest odprowadzane przez pracownika szkoły i w jego obecności odbierane przez rodzica.
 • w godzinach 13.00-16.30 - wejście C dla dzieci odbieranych ze świetlicy – rodzic wywołuje dziecko przez domofon
 1. Korzystanie przez uczniów ze stołówki odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce „STOŁÓWKA” na stronie szkoły zsso-skierniewice.pl

 Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Organizacja nauki dla klas I-III szkół podstawowych odbywa się w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.