^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

KONKURS PLASTYCZNY "WODA WOKÓŁ NAS" DLA UCZNIÓW KLAS I-III

     Zapraszamy uczniów klas I-III
do wzięcia udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM „Woda wokół nas”.
 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE- WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice.
 2. Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu.
 3. Technika wykonania prac dowolna.
 4. Wymagany format: A4 lub A3.
 5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych.
 6. Do każdej pracy plastycznej odpowiadającej wymogom niniejszego Regulaminu należy dołączyć:
  • oświadczenie zgody na uczestnictwo w Konkursie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego).
  • Podpisaną Informację na temat danych osobowych i ich przetwarzania.
 7. Brak zgody podpisanej przez rodzica(opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
 8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 10. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.
 11. Prace można przesłać lub dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, godz. pracy: pon.-pt. 7.00 – 15.00 z dopiskiem Konkurs plastyczny (składanie prac: 22.03.2021 r- 12.04.2021 r. W przypadku prac przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego (liczy się nadanie przesyłki na poczcie do dnia 12.04.2021 r). Pracę można przynieść również do szkoły do dnia 09.03.2021 r. Zostanie ona dostarczona do Organizatora.
 12. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
 13. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
Zgłoszenie oraz Regulamin znajdują się w załącznikach.
 
PLIKI DO POBRANIA
 
 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.