Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI BohaterON!

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji BohaterOn!

Projekt realizowany był przede wszystkim w klasach IV-VIII ale do akcji włączyły się też  klasy młodsze II i III. Swoim zasięgiem objął 649 uczniów naszej szkoły.

We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie BohaterOn rozszerzone np. o prace plastyczne, akademię przygotowaną w młodszych klasach, prezentacje wykonywane przez grupy uczniów starszych. Śledząc biogramy Powstańców poznawali m.in. motywację i  wartości, którymi kierowali się ich ówcześni rówieśnicy, bądź starsi koledzy i koleżanki.
W czasie trwania akcji, jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs Piosenki Patriotycznej, podczas którego często wybierane były piosenki o tematyce powstańczej („Dziewczyna z granatem w ręce”, „Miasto 44” i wiele innych).
W naszym mieście szukaliśmy śladów pamięci o ludziach, którym dane było żyć w tym trudnym czasie i umierać za wolność, za Polskę. Uczniowie porządkowali kwatery na cmentarzach, kładliśmy wiązanki w miejscach pamięci. Podczas wycieczki do Warszawy młodsi uczniowie odbyli spacer po Starym Mieście pod Pomnik Małego Powstańca, wysłuchali pogadanki nt. samego pomnika oraz o Powstaniu Warszawskim. Starsi ruszyli szlakiem Szarych Szeregów.

            Nasza szkoła brała również udział w akcji „Szkoła Pamięta” - pamięć o Powstaniu Warszawskim  i Powstańcach była szeroko rozpropagowana.

Anna Miklaszewska

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.