Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice!
Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Poniżej zamieszczamy wzór takiego wniosku, kóry po uzupełnieniu należy złożyć u pedagoga szkolnego
lub w sekretariacie szkoły do 15 września 2022 roku.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolone w bieżącym roku szkolnym nie może być większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. *kwota 600,00 zł*.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi *345,00 zł*.
 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.