Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "DEPRESJA - NIE OCENIAM, AKCEPTUJE, POMAGAM"

Konkurs plastyczny związany z obchodzonym w dniu 23 lutego ,,Światowym Dniem Walki z Depresją”

pt: ,,Depresja – nie oceniam, akceptuje, pomagam''.

Regulamin: CELEKONKURSU

 • Promowanie wiedzy na temat współczesnych metod dbania o zdrowie psychiczne,
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Promowanie zdrowego stylu życia,
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzeń i chorób ograniczających dobrostan psychiczny, czynników chroniących przed zachorowaniem,
 • Zwrócenie uwagi na najistotniejsze symptomy zagrażające zdrowiu i życiu człowieka,
 • Kształtowanie aktywnej postawy w ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych , uwrażliwianie na krzywdę innych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych

 Adresaci Konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 4-8.

 Zasady uczestnictwa: 

 • W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 4-8 .

Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie, a każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.
Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie przez ucznia, który zgłasza go do konkursu.

 • Technika wykonania prac jest dowolna.
 • Wykonane prace na konkurs należy dostarczyć do gabinetu psychologa do dnia 20 lutego 2024r.
 • Wszystkie zgłoszone prace konkursowe będą wystawione na korytarzu szkolnym w ramach profilaktyki prozdrowotnej od 21 lutego do 24luteg o2024 r.
 • Nagrody rzeczowe otrzymają 3 osoby, których praca zostanie wybrane przez członków jury.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 26 lutego 2024r.

 Psycholog Agata Adamczyk

 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2024. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.