Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

DZIEŃ DZIECKA Z POLSATEM

29 maja 2022 r. Telewizja POLSAT zorganizowała Ogólnopolski Dzień Dziecka na terenie Miasta Skierniewice

W związku z tym uczniowie naszej szkoły, ubrani w białe koszulki Szkolnego Klubu Wolontariusza, wraz z opiekunami wzięli udział w sprzątaniu i sadzeniu drzew w Parku Miejskim, w godzinach 11:00-13:00.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do wykonania zadań.

A oto fotorelacja

PODSUMOWANIE KONKURSU - "OŚMIU WSPANIAŁYCH"

W piątek, 27 maja odbyło się podsumowanie lokalnej XXVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych".

Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie młodych wolontariuszy oraz promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia.

W gronie laureatów znalazła się zasłużenie uczennica klasy 8d, Agata Galińska.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za serducho otwarte na innych ludzi.

SUKCESY W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM "NA BIAŁO-CZERWONĄ NUTĘ"

Organizatorem Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na Biało – Czerwoną Nutę” jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi oraz Łódzki Kurator Oświaty. Warunkiem uczestnictwa było do dnia 29 kwietnia 2022 r. przesłanie nagranie wykonanej pieśni lub piosenki patriotycznej w języku polskim.
Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów z klas IV-VIII: Małgorzata Tartanus,  Szymon Pawłowski, Inez Olczyk, Agata Galińska, Weronika Góraj.

Wyniki konkursu:

I miejsce Weronika Góraj, kl. VIII c

Wyróżnienia: Małgorzata Tartanus, kl. IV b oraz Inez Olczyk, kl. VIII d

GRATULUJEMY!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II dysponuje wolnymi miejscami w tworzonym oddziale sportowym klasy pierwszej i będzie prowadziła dodatkowy nabór w postępowaniu uzupełniającym zgodnie Art. 161 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się 11 lipca 2022r. godz. 16.00 - zbiórka kandydatów wraz z rodzicami- boisko szkolne; w próbach sprawności wezmą udział dzieci, które będą posiadały orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym lub szkole sportowej.

PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE

Skierniewice, dnia 27 maja 2022 r.

 Miasto Skierniewice informuje, że w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach organizowane będą półkolonie letnie dla dzieci klas I-III z terenu Miasta Skierniewice. Półkolonie odbędą się w 2 turnusach:

- I turnus w dniach 27.06.2022 r. – 01.07.2022 r.

- II turnus w dniach 04.07.2022 r. – 08.07.2022 r.  

Liczba miejsc na półkoloniach letnich jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku będzie do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6
w Skierniewicach od dnia 30 maja 2022 r.  w godz. 8.00 – 16.00
, telefon: (46)  833 53 98.

Każdy uczestnik półkolonii letnich ma obowiązek złożenia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6  w Skierniewicach. Ostateczny termin złożenia kart kwalifikacyjnych upływa 3 czerwca 2022 r. 

Zajęcia prowadzone będą w godzinach od 800 do 1600.  Wszyscy uczestnicy półkolonii letnich korzystają z obowiązkowego odpłatnego wyżywienia, którego cena wynosi 5,50 zł za 1 dzień. Koszt udziału dziecka na jednym turnusie półkolonii letnich wynosi: opłata za udział w turnusie 50 zł + opłata za wyżywienie 27,50 zł.

Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach letnich w kwocie 50 zł
za jeden turnus przeznaczone będą na zakup m. in. materiałów do prac plastycznych, gier i upominków książkowych. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach letnich, opłata za udział w turnusie nie podlega zwrotowi.

Opłata za udział w turnusie/turnusach oraz wyżywienie, za dzieci, które zostały zakwalifikowane na wypoczynek, winna zostać uiszczona przelewem na konto szkoły Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach.

Nr: 92 1020 3352 00001802 0193 6582 w terminie do 6 czerwca 2022 roku.

 W tytule przelewu należy podać: półkolonie letnie, turnus/y (I/II) , nazwisko i imię dziecka*.

*W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej dzieci należy podać nazwiska i imiona wszystkich dzieci.

Potwierdzenie zapłaty za udział w półkoloniach oraz wyżywienie należy przedstawić Kierownikowi półkolonii pierwszego dnia pobytu uczestnika na półkoloniach.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.