^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

ODWOŁANY DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
PLANOWANY 20 MARCA 2020 ROKU
ZOSTAJE ODWOŁANY.

ZAPISY DO KLASY I

logo sz70

Szanowni Państwo!

Od 4 do 15 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie kart zgłoszeniowych dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 do klas pierwszych.
Od 18 - 29 maja 2020 r. w godz. od 7.30 do 17.00 trwa przyjmowanie wniosków kandydatów mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5.
Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja”.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - 20.03.2020 r. od godz. 16.00 – 18.00.
Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących, na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zaleca:

 • Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • Nie posyłanie chorych i przeziębionych dzieci do szkoły;
 • Aby chorzy nauczyciele i inni pracownicy nie przychodzili do pracy;
 • Nie ma powodu do obaw przed zarażeniem wirusem, jeżeli nie miało się kontaktu z osobą chorą;
 • Uczeń, który wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadamia najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Rodzic dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);

   Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach w swoich mediach społecznościowych informuje także o procedurze na wypadek podejrzenia u siebie zakażenia.
  Infolinia Ministerstwa Zdrowia 800 190 590 (czynna całodobowo)
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach tel. 46 833-46-00 (w godz. 7.30-15.05) po godz. 15.05 – Tel. 509 425 343.

koronawirus

ZAJĘCIA KREATYWNE Z BIOLOGII

18 lutego uczniowie klasy VI E uczęszczający na zajęcia kreatywne z biologii uczestniczyli wraz z nauczycielką biologii Ewą Kaniewską w spotkaniu członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz wykładzie pt .„Rośliny jadalne” , który wygłosiła prof. Anna Nowak w Instytucie Ogrodnictwa. Uczniowie zapoznali się z zastosowaniem kwiatów roślin w kuchni oraz ich składem chemicznym i właściwościami prozdrowotnymi. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wykładu, a w drodze powrotnej opowiadali co zapamiętali i co ich szczególnie zainteresowało.

Tekst/foto Ewa Kaniewska

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.