^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

 

KONKURS PLASTYCZNY "WODA WOKÓŁ NAS" DLA UCZNIÓW KLAS I-III

     Zapraszamy uczniów klas I-III
do wzięcia udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM „Woda wokół nas”.
 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE- WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice.
 2. Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu.
 3. Technika wykonania prac dowolna.
 4. Wymagany format: A4 lub A3.
 5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych.
 6. Do każdej pracy plastycznej odpowiadającej wymogom niniejszego Regulaminu należy dołączyć:
  • oświadczenie zgody na uczestnictwo w Konkursie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego).
  • Podpisaną Informację na temat danych osobowych i ich przetwarzania.
 7. Brak zgody podpisanej przez rodzica(opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
 8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 10. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.
 11. Prace można przesłać lub dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, godz. pracy: pon.-pt. 7.00 – 15.00 z dopiskiem Konkurs plastyczny (składanie prac: 22.03.2021 r- 12.04.2021 r. W przypadku prac przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego (liczy się nadanie przesyłki na poczcie do dnia 12.04.2021 r). Pracę można przynieść również do szkoły do dnia 09.03.2021 r. Zostanie ona dostarczona do Organizatora.
 12. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
 13. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
Zgłoszenie oraz Regulamin znajdują się w załącznikach.
 
PLIKI DO POBRANIA
 
 

AKCJA "KOLOROWE STOŁÓWKI"

Przytulne, przyjemne, kolorowe! Takie powinny być szkolne stołówki. Razem mamy moc, by zmienić szkolne stołówki w iskrzące kolorami miejsca, w których wszystko wygląda i smakuje kolorowo!

Od dziś do 15 maja możecie Państwo oddawać głosy, które pomogą wygrać remont stołówki lub jej wyposażenie.

Aby to zrobić należy:

 1. wejść na stronę -> www.kolorowestolowki.amica.pl
 2. stworzyć konto (wypełnić formularz, potwierdzić utworzenie konta klikając w link przesłany na adres e-mail podany w formularzu, zalogować się)
 3. na stronie głównej kliknąć w ikonę -> GŁOSUJ TERAZ
 4. wpisać miejscowość - Skierniewice
 5. kliknąć -> ODDAJ GŁOS przy ZSSO w Skierniewicach

Głosy oddawać można raz na dobę.

 

 

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.